Higiēnas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Higiēnas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt dušas, veļas mazgāšanas un veļas žāvēšanas pakalpojumus personām, kuras atzītas par trūcīgu vai maznodrošinātu, pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti. Pakalpojumu var saņemt uzrādot derīgu trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa apliecinošu izziņu, pensionāru apliecību vai invaliditātes apliecību.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

1 darba diena.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma maksa noteikta ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr.6/6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana":

1) Dušas pakalpojums, līdz 30 min. 1 personai – 1.00 euro.

2) Veļas mazgāšana, līdz 5kg veļas – 1.50 euro.

3) Veļas žāvēšana, līdz 6kg veļas – 0.60 euro.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Higiēnas centrs, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava (ieeja no sētas puses), tālrunis 63048920.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-18.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Piektdiena 8.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Higiēnas centrs, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava (ieeja no sētas puses).

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-18.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-16.00; Piektdiena 8.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu var saņemt klātienē Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Higiēnas centrā norādītajā darba laikā, uzrādot derīgu trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa apliecinošu izziņu, pensionāru apliecību vai invaliditātes apliecību.

 

Atgādinājums: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" nenodrošina personiskās higiēnas līdzekļus un dvieļus.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā"

2) Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26.aprīļa lēmums Nr. 6/6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr.1/11).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.