Īslaicīgs krīzes istabas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Īslaicīga krīzes istabas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt ar mājokli līdz 6 (sešiem) mēnešiem ģimeni (personu), kurai mājoklis iznīcināts vai bojāts un ir dzīvošanai nederīgs.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums. Ģimenei (personai) pakalpojumu bez maksas piešķir uz laiku līdz 3 (trīs) mēnešiem. Sākot ar 4 mēnesi, klients maksā īres maksu un maksu par saņemtajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz izrakstītu rēķinu.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Rehabilitācijas nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, 228.kab., tālrunis 63007527.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu Īslaicīgas krīzes istabas  pakalpojumu, persona klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde” iesniegumu par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022) un dokumentu, kas apliecina ka mājoklis nav derīgs dzīvošanai.

 

Pakalpojuma saņemšana

Mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas tiek pieņemts lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā"

2) Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes izstrādāta kārtība, kādā tiek nodrošināts īslaicīgs sociālais pakalpojums krīzes istabās sociālajā dzīvojamā mājā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā. (18.10.2017. ar grozījumiem 22.01.2019.).

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.