Psihologa pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Psihologa pakalpojuma mērķis ir sniegt profesionālu psiholoģisko palīdzību ģimenei vai personai, kurai nepieciešams uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas. Psihologa pakalpojums ietver konsultēšanu, ja ir nepieciešams, psiholoģisko izpēti un psihosociālo rehabilitāciju krīzes un psiholoģisko traumu gadījumā.

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" nodrošina:

1) psihologa konsultācijas ģimenei vai personai, kura nokļuvusi sarežģītā krīzes situācijā (piemēram, iegūta invaliditāte, mājokļa zaudēšana, ilgstošs bezdarbs, tuvinieka nāve, autoavārija, ugunsgrēks, smaga saslimšana, suicīda mēģinājums, pārciesta vardarbība u.c.) un/vai kurai traucētas sociālās funkcionēšanas spējas;

2) psihologa konsultācijas audžuģimenei, aizbildņa ģimenei, viesģimenei un ģimenei, kura ir adoptējusi bērnu;

3) ģimenes (personas) izpēti pēc bāriņtiesas lūguma, ja ir aizdomas par vardarbību.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Ģimenes atbalsta nodaļa (125.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63029847.

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta.

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Zirgu iela 47A, Jelgava, tālrunis 63011785.

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona vēršas pie JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" sociālā darbinieka, kurš izvērtē psihologa pakalpojuma nepieciešamību un izsniedz JSLP nosūtījumu, kā arī organizē psihologa pakalpojuma saņemšanu

 

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojums tiek saņemts JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Atgādinājums: Pakalpojumu var saņemt tikai ar JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"  sociālā darbinieka nosūtījumu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Psihologu likums (01.01.2018.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2018.gada 29.maija noteikumi Nr.301 "Psihologu noteikumi" (stājas spēkā 01.06.2018.);

4) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (stājas spēkā 01.07.2017.);

5) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.