Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālo pakalpojumu centrs bērniem.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojuma mērķis ir veicināt emocionālo kontaktu starp vecākiem un bērnu, kā arī veicināt bērna sensoro (taustes, garšas, ožas, redzes, dzirdes) un motoro (sīko un pamatkustību) attīstību.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Ģimene ar bērnu no 3 līdz 16 gadu vecumam, kuras dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem, pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par sociālā pakalpojuma saņemšanas termiņa pagarināšanu vai pārtraukšanu.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgava, tālrunis 63007524

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgava, tālrunis 63011790, 20669007.

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Stacijas iela 13, Jelgava.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē (turpmāk – JVPI) "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) vai vēršas pie JSLP Ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbinieka pēc nosūtījuma, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" vadītāja pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Pakalpojuma saņemšana.

Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojums ietver 3 nodarbības, pakalpojumu piešķir vienu reizi 12 mēnešu periodā.

 

Saistītie pakalpojumi: Sociālā darba pakalpojums, Psihologa pakalpojums.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1)  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (stājas spēkā 01.07.2017.);

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālo pakalpojumu centra bērniem lēmumu var apstrīdēt JSLP mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Stacijas iela 13, Jelgava; vadītāja tālrunis 29477204, sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem tālrunis 63011790, 20669007; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 08.03.2023.