23.1 °C, 1.6 m/s, 84.2 %

Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojums

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiSensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojums
Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojuma mērķis ir veicināt emocionālo kontaktu starp vecākiem un bērnu, kā arī veicināt bērna sensoro (taustes, garšas, ožas, redzes, dzirdes) un motoro (sīko un pamatkustību) attīstību.

Pakalpojuma saņēmējs

Ģimene ar bērnu no 3 līdz 16 gadu vecumam.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt tiek pieņemts mēneša laikā pēc iesnieguma  un nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr. 1-10/2.8).

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, vai vēršas pie JSLP Ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbinieka pēc nosūtījuma, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pakalpojuma saņemšana.

Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojums ietver 3 nodarbības, pakalpojumu piešķir vienu reizi 12 mēnešu periodā.

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt ģimene ar bērnu, kuru dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Saistītie pakalpojumi: Sociālā darba pakalpojums, Psihologa pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.2003.);
  • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
  • Ministru kabineta gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājās spēkā 14.04.2018.).

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centra bērniem lēmumu var apstrīdēt JSLP mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava; vadītāja tālrunis 29477204, sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem tālrunis 20538320, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 28.12.2023.