Specializētā autotransporta pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Specializētā autotransporta pakalpojums nodrošināt transporta pieejamību personai ar kustību traucējumiem un/vai kurai ir apgrūtināta pārvietošanās. Pakalpojums tiek sniegts ar veselības aprūpi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, tehniskā palīglīdzekļu centra pakalpojumu saistīto aktivitāšu veikšanai, kā arī nevalstisko organizāciju rīkoto pasākumu apmeklēšanai.

Pakalpojums var tikt piešķirts

1) pilngadīgai personai, kurai ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par transporta indikāciju noteikšanu un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās;

2) persona ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, kurai ir VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;

3) pensijas vecuma persona, kura pārvietojas tikai izmantojot tehnisko palīglīdzekli;

4) persona, kurai ir ārsta speciālista nosūtījums dialīzes veikšanai.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa (124.kab.), tālrunis 63029841, 25426732.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: atbilstoši pieprasījumam.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu specializētā autotransporta pakalpojumu, persona klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" iesniegumu par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022), nepieciešamības gadījumā personas likumiskā pārstāvja vai personas pilnvarotā pārstāvja apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt personu.

Specializētā autotransporta pakalpojums netiek piešķirts personai, kura saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu.

 

Iesnieguma izskatīšana

Rehabilitācijas nodaļas speciālists pārbauda iesniegtos dokumentus un personas statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai.

 

Pakalpojuma saņemšana

Tiek sagatavots lēmumu par specializētā autotransporta pakalpojuma piešķiršanu.

Pakalpojumu  nodrošināšana pēc personas vajadzībām.

 

Atgādinājums: Saņemot specializētā autotransporta pakalpojumu, personai netiek nodrošināts pavadoņa (asistenta) pakalpojums. Pakalpojuma pieteikšana ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63029841, 25426732.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.