Terapeitiskās spēles pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālo pakalpojumu centrs bērniem.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Terapeitiskās spēles pakalpojuma mērķis ir sniegt psihosociālo atbalstu ģimenei, veicinot un stiprinot bērna un vecāka savstarpējās attiecības un uzticēšanos. Terapeitiskās spēles pakalpojums ietver 27 (divdesmit septiņas) nodarbības.

Tiesības saņemt terapeitiskās spēles pakalpojumu ir:

1) vecākam, ja viņu bērnam ir konstatētas emocionāla rakstura un uzvedības problēmas;

2) audžuģimenei, aizbildņa ģimenei, viesģimenei un ģimenei, kura ir adoptējusi bērnu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, tālrunis 63011783.

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, personai klātienē JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" dienas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022), vai  JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" sociālā darbinieka nosūtījumu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

 

Atgādinājums: Terapeitiskās spēles pakalpojumu piešķir vienu reizi 24 (divdesmit četru) mēnešu periodā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, tālrunis 63011783.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.