19.9 °C, 6.3 m/s, 82.8 %

Terapeitiskās spēles pakalpojums

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiTerapeitiskās spēles pakalpojums
Terapeitiskās spēles pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts:

Terapeitiskās spēles pakalpojuma mērķis ir sniegt psihosociālo atbalstu ģimenei, veicinot un stiprinot bērna un vecāka savstarpējās attiecības un uzticēšanos.

Pakalpojuma saņēmējs

Ģimene ar bērniem.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt tiek pieņemts mēneša laikā pēc iesnieguma  un nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8).

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 15.00-17.00

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, vai vēršas pie JSLP Ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbinieka pēc nosūtījuma, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pakalpojuma saņemšana.

Terapeitiskās spēles pakalpojums ietver 27 nodarbības, pakalpojumu piešķir vienu reizi 24 mēnešu periodā.

Atgādinājums: tiesības saņemt pakalpojumu ir:ģimenei ar bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, vecākam, ja viņa bērnam ir konstatētas emocionāla rakstura un uzvedības problēmas, audžuģimenei, aizbildņa ģimenei, viesģimenei un ģimenei, kura ir adoptējusi bērnu.

Saistītie pakalpojumi: Sociālā darba pakalpojums, Psihologa pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);
  • Ministru kabineta gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājās spēkā 14.04.2018.).

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centra bērniem lēmumu var apstrīdēt JSLP mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava; vadītājas tālrunis: 29477204, sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem, tālrunis: 20538320; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 28.12.2023.