Projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"

logo projekts.png

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" ir uzsākusi Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētā projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanu.

 

Projekta mērķis: samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un veikt energoefektivitātes uzlabošanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.

 

Projekta aktivitātes:

  • Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa (aktivitātes ietvaros tiks veikta veco gaismekļu demontāža un 1152 jaunu energoefektīvu (LED) gaismekļu montāža un aprīkošana ar apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīcēm)
  • Raiņa parka apgaismojuma pārbūve (aktivitātes ietvaros tiks veikta 46 jaunu LED parka gaismekļu uzstādīšana un to aprīkošana ar apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīcēm)

 

Projekta ietekme uz gaisa kvalitāti:

  • Plānotais CO2 emisiju samazinājums pēc projekta īstenošanas 49,139 t CO2/gadā
  • Plānotais elektroenerģijas patēriņa ietaupījums pēc projekta īstenošanas 450,816 MWh/gadā

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši

 

Kopējās plānotās izmaksas: 753 000,00 euro, no tām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums 485 634,33 euro  un 267 365,67 euro Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.