Publiskie pārskati

Publiskā pārskata uzdevums ir informēt sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu. Publiskais pārskats tiek sagatavots saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem."

 

Lejupielādei pieejami Jelgavas pašvaldības publiskie pārskati sākot ar 2001. gadu.

 

Pašvaldības publiskais pārskats par 2021.gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2020.gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2019.gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2018.gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2017.gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2016.gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2015. gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2014. gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2013. gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2012. gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2011. gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2010. gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2009. gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2008. gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2007. gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2006. gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2005. gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2004. gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2003. gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2002. gadu

Pašvaldības publiskais pārskats par 2001. gadu