Sadraudzības pilsētas

it.jpgAlkamo (Itālija)

Sadarbības līgums tika noslēgts 2002. gadā un paredz sadarbību kultūras, sporta un sociālās labklājības veicināšanas jomās. Tāpat tiek plānots attīstīt tirdzniecības sakarus un veicināt uzņēmējdarbību.

Pilsētas kopplatība ir 130. 8 km2. 2015. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 45 307.

 
it.jpg
Komo (Itālija)
Sadarbības līgums tika noslēgts 2016. gadā un paredz sadarbību izglītības un kultūras jomās. Ar pilsētu aktīvi sadarbojas Jelgavas Amatu vidusskola izstrādājot profesionālo skolu audzēkņu un skolotāju apmaiņas programmas.
 
Pilsētas kopplatība ir 37.4 km2. 2015. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 84 394.

be.jpgBaranoviči (Baltkrievija)
Sadarbības līgums tika noslēgts 2003. gadā, paredzot sadarbību izglītības, kultūras, sporta un atkarības vielu profilakses jomās. Tāpat tiek plānots attīstīt sadarbību ekonomikas jomā.
 
Pilsētas kopplatība ir 84.96 km2. 2015. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 179 012.
www.baranovichy.by

sw.jpg
Haleforsa (Zviedrija)
Sadarbības līgums tika noslēgts 2004. gadā. Tiek īstenota sadarbība pilsētvides veidošanā un ainavu arhitektu izglītošanā. Tāpat tika aizsākta sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāti kulinārijas mākslas jomā. Nākotnē paredzēta sadarbība arī kultūras un sociālo lietu jomās.
 
Pilsētas kopplatība ir 6.33 km2. 2010. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 4 530.
www.hellefors.se

ru.jpg
Magadana (Krievija)
Sadarbības līgums tika parakstīts 2006. gadā, paredzot sadarbību kultūras, izglītības, ekonomikas, sporta, tūrisma, zinātnes un sociālās politikas jomās.
 
Pilsētas kopplatība ir 295 km2. 2012. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 95 263.
 
79c286062d52cd699103b15f9418b52b.pngNovu Odesa (Brazīlija)
Sadarbības līgums tika noslēgts 2007. gada 10. jūnijā, paredzot sadarbību daudzās jomās, tostarp arī sniedzot atbalstu organizācijām, uzņēmumiem, valsts iestādēm un nevalstiskām organizācijām palīdzot veidot savstarpējos kontaktus un veicinot abu valstu kultūru un vēstures izpratni.
 
Pilsētas kopplatība ir 73 298 km2. 2014. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 56 008.
www.novaodessa.sp.gov.br

sw.jpgNaka (Zviedrija)
Savulaik sadarbība tika uzsākta ES finansēto projektu ietvaros. Šobrīd ir izveidojusies cieša sadraudzība un notiek sadarbība un pieredzes apmaiņa pašvaldības, vides, izglītības, kultūras, sporta, atkarības vielu profilakses jomās; tāpat sadarbojas arī jaunieši (piemēram, Spīdolas skolas audzēkņi).
 
Pilsētas kopplatība ir 75 700 km2. 2016. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 99 359.
www.nacka.se

ee.jpgPērnava (Igaunija)
Sadarbības līgums ticis parakstīts vēl 1957. gadā, izveidojot trīs pilsētu ciešu sadraudzību Baltijas valstīs (Pērnava - Jelgava - Šauļi). Sadarbība veiksmīgi veidojas izglītības un kultūras jomās.
 
Pilsētas kopplatība ir 32km2. 2015. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 41 170.
www.parnu.ee

index.php.gif
Rueil-Malmezona (Francija)
Sadarbība aizsākās festivāla „Pārsteidzošā Latvija” laikā Francijā un ciešas saites starp pilsētām izveidojās festivāla „Francijas pavasaris’ ietvaros. Sadarbības līgums tika parakstīts 2007. gada 28. jūnijā un paredz ciešu sadarbību ekonomikas, uzņēmējdarbības, izglītības, zinātnes un kultūras jomās. 2017. gadā tika parakstīts paplašinātais abu pilsētu sadarbības līgums Parakstot papildināto līgumu, pilsētas apņemsies sadarboties arī civilās aizsardzības, krīzes pārvaldības un pilsētas infrastruktūras pārraudzības, zinātnes, tehnoloģiju, kultūras, sporta, veselības aprūpes, cilvēkresursu un uzņēmējdarbības jomās.
 
Līdz šim abu pilsētu sadarbība visciešāk izvērtusies izglītības jomā, pedagogiem un audzēkņiem dodoties apmaiņas braucienos un apgūstot jaunas prasmes, metodes un iepazīstot citādāku pieeju. Visilgākā sadarbība izveidojusies starp Jelgavas Amatu vidusskolu un Ruelmalmezonas metālapstrādes skolu, ar kuras starpniecību mūsu skolas sadarbības loks paplašinājies, aptverot visas Amatu vidusskolā piedāvātās programmas, bet šogad sadarboties sāka arī abu pilsētu mākslas skolas. Desmit gadu laikā Francijā skolojušies 140 mūsu audzēkņi, savukārt Jelgavā – 116 viņu skolēni.
 
Pilsētas kopplatība ir 14. 7 km2. 2014. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 79 204.
www.mairie-rueilmalmaison.fr

lt.jpgŠauļi (Lietuva)
Sadarbības līgums tika parakstīts 1960. gadā un šobrīd ir izveidojusies sadarbība izglītības, kultūras, sporta, sociālās labklājības, atkarības vielu profilakses un vides izpratnes un risku pārvaldes jomās. No 2007. - 2013. gadam tika realizēta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma. Savukārt no 2014. - 2020. gadam  tiek realizēta Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma.
 
Pilsētas kopplatība ir 81 km2. 2011. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 113 100.
www.siauliai.lt

tw.jpg
Šin-jinga (Taivāna) 
Sadarbības līgums tika noslēgts jau 2000. gadā, kā rezultātā tiek īstenota sadarbība mākslas un kultūras jomās.

Pilsētas kopplatība ir 38,54km2. Pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits 75 000.
 
dk.jpg
Vejle (Dānija)
Sadarbības līgums tika parakstīts 1992. gadā un paredz sadarbību izglītības jomā un pieredzes apmaiņu starp pašvaldību darbiniekiem.
 
Pilsētas kopplatība ir 144 km2. 2013. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 52 449.
www.vejle.dk

11a79a78c3cf79c8c784f9dc1d7b49cd.jpgIvano-Frankovska (Ukraina)
Sadarbības līgums tika noslēgts 2007. gadā ar mērķi nodibināt un attīstīt sadarbību kultūras, izglītības, uzņēmējdarbības, komunālās saimniecības, sociālās labklājības jomās un kopīgu ES projektu apguvē. Aktīvi sadarbojas sabiedrības integrācijas pārvalde, kas ikgadu organizē nometnes ukraiņu bērniem un Jelgavas Amatu vidusskola sadarbojoties ar augstāko profesionālo viesnīcu servisa un tūrisma skolu.
 
Pilsētas kopplatība ir 83,73 km2. 2013. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 223 165.

index-1.php.gifBelostoka (Polija)
Ar pilsētu kopš 1994. gada  ir izveidojusies aktīva sadarbība pašvaldību pieredzes apmaiņā un kultūras jomā; sadarbību stiprina arī Latvijas Poļu Savienības Jelgavas nodaļa.
 
Pilsētas kopplatība ir 102,1 km2. 2014. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 295 401.