1.4 °C, 2.4 m/s, 86.9 %

Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai – keramikas darbnīcas telpām ar aprīkojumu 54 m2 platībā Jelgavā, Vecpilsētas ielā 2

Sākumlapa Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai – keramikas darbnīcas telpām ar aprīkojumu 54 m2 platībā Jelgavā, Vecpilsētas ielā 2
Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai – keramikas darbnīcas telpām ar aprīkojumu 54 m2 platībā Jelgavā, Vecpilsētas ielā 2

NOMAS OBJEKTA ADRESE: Jelgavā, Vecpilsētas ielā 2, keramikas darbnīcas

KADASTRA NR.:  būves kadastra apzīmējums 09000040370001

IZMANTOŠANAS VEIDS: keramikas darbnīcas tipa izveide, keramikas pakalpojumu sniegšanai.

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA: 2,53 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ: Līdz 5 gadiem

IZSOLES VEIDS : Atkārtota rakstiskā izsole

IZNOMĀTĀJS: JVPI “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” 

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI: līdz 2024. gada 12.marts plkst. 13.00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Vecpilsētas ielā 14, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.17.00.

 IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS: Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv .

OBJEKTA APSKATE (VIETA, LAIKS): Pretendentiem tiek nodrošināta Objekta apskate, laiku saskaņojot ar Evu Mellēnu, tālrunis: 63005403, mob. tālrunis: 25746417, e-pasts: eva.mellena@tornis.jelgava.lv.

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI: Saskaņā ar Nolikumu.

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI: Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot ilglaicīgā apakšnomā.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.