23.2 °C, 4.7 m/s, 57.1 %

Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.-6. klases izglītojamajam

Sākumlapa Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.-6. klases izglītojamajam
Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.-6. klases izglītojamajam

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam 20 % apmērā no ēdināšanas pakalpojuma maksas vispārējās izglītības iestādē piešķir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes 5.–6. klases izglītojamajam kārtējā mācību gadā.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

5.- 6. klases izglītojamais

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas 5. – 6.klases izglītojamajam) Nr.1-10/3.18

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr.115)

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30

Saņemšanas kanāli

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana.

Iesniedz iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” klātienē (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā),  vai nosūta pa pastu, vai e-pastu  (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu),  kā arī citus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus, kas noteikti noteikumos pabalsta ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam saņemšanai.

Pakalpojuma apstrāde.

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniedzēja iesniegums un noteikumos noteiktie, un JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” pieprasītie dokumenti, ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota Pabalstu piešķiršanas darba grupa pieņem  lēmumu par brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam  piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Pakalpojuma saņemšana.

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu piešķir ar nākamā mēneša 1. datumu pēc mēneša, kad pieņemts JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

Negatīva lēmuma gadījumā tiek sagatavots JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

Tiesiskais regulējums

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 24-10 “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 14.05.2024.)

Apstrīdēšanas vai pārsūdzības procesa apraksts

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, Informācijas kabinets (Nr.115), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis 63048914, 63007224, 20237378; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Informācija atjaunota 14.06.2024.