3.5 °C, 4.6 m/s, 71 %

Apbedīšanas pabalsts

Sākumlapa PakalpojumiApbedīšanas pabalsts
Apbedīšanas pabalsts

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu – apbedīšanas pabalstu 400.00 euro apmērā piešķir apbedīšanas izdevumu segšanai. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja:

  • mirušais nav atpazīts;
  • mirušais bijis deklarēts Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA):
  • nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu;
  • piešķīrusi pabalstu, kas ir mazāks par noteikumos noteikto apbedīšanas pabalsta apmēru.

Pakalpojuma saņēmējs

Persona, kura uzņemas apbedīšanas organizēšanu.

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darbadienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītājs pieņem  lēmumu par brīvprātīgās iniciatīvas palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12)

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese 

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30

Saņemšanas kanāli

Apbedīšanas pabalstu pārskaita apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Iesniedzējs, kurš uzņēmies apbedīšanu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” klātienē, pa pastu, e-pastu (elektroniski iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar elektronisko parakstu) vai e-adresi iesniegumu, kā arī citus dokumentus, kas noteikumos noteikti apbedīšanas pabalsta saņemšanai.

Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītājs.

Pakalpojuma saņemšana.

Apbedīšanas pabalstu izmaksā 3 darbdienu laikā pēc JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja lēmuma pieņemšanas. Apbedīšanas pabalstu pārskaita apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

Negatīva lēmuma gadījumā tiek sagatavots JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja lēmums.

Atgādinājums: ja VSAA piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par noteikumos noteikto apbedīšanas pabalstu, tad pabalsts tiek izmaksāts tādā apmērā, lai segtu starpību starp noteikumos noteikto un VSAA piešķirto pabalstu.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.21-20 “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 01.10.2021.)

Pārsūdzības iespējas

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9,   Jelgava, tālrunis 63048914, 63007224, 20237378; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 15.03.2024.