-0.2 °C, 0.7 m/s, 85.9 %

Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu

Sākumlapa PakalpojumiIkgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu
Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu – ikgadējo pabalstu veselības uzlabošanai 150.00 euro apmērā reizi kalendārajā gadā piešķir personai, kurai ir 100 un vairāk gadu.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, kurai ir 100 un vairāk gadu.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota Pabalstu piešķiršanas darba grupa pieņem  lēmumu par brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12)

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30

Saņemšanas kanāli

Ikgadējo pabalstu veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā vai izmaksā JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” kasē.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Iesniedzējs, kurš savu pamata dzīvesvietu deklarējis Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” klātienē, nosūta pa pastu, vai e-pastu  (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu), vai e-adresi iesniegumu, kā arī citus dokumentus, kas noteikumos noteikti attiecīgā pabalsta saņemšanai.

Lēmumu par ikgadējā pabalsta veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pakalpojuma saņemšana.

Ikgadējo pabalstu veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu izmaksā pēc JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam. Ikgadējo pabalstu veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā vai izmaksā JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” kasē.

Negatīva lēmuma gadījumā tiek sagatavots JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

Atgādinājums: ikgadējo pabalstu veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša laikā no personas 100 gadu vecuma sasniegšanas dienas.

Atkārtoti ikgadējo pabalstu veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu izmaksā personas dzimšanas dienā vai, ja noteiktais datums iekrīt brīvdienā, tad pabalstu izmaksā nākamajā darbdienā

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.21-20 “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 01.10.2021.)

Pārsūdzības iespējas

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9,   Jelgava, tālrunis 63048914, 63007224, 20237378; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 15.03.2024.