14.2 °C, 2.5 m/s, 94.9 %

Atzinuma par būves/objekta gatavību ekspluatācijai izsniegšana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videAtzinuma par būves/objekta gatavību ekspluatācijai izsniegšana
Atzinuma par būves/objekta gatavību ekspluatācijai izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”.

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” izsniedz atzinumu par būves/objekta gatavību ekspluatācijai. Būves/objekta apsekošana dabā tiek organizēta 1 reizi nedēļā trešdienās. Pēc nepieciešamības apsekošanā piedalās Iesniedzēja pārstāvis.

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

14 dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums atzinuma saņemšanai (PIL 3-4).

Iesniedzot pakalpojuma pieprasījumu Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv, iesnieguma veidlapa nav jāizmanto.

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv “Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasīšana”

e-adrese

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Klātiene: JVPI “Pilsētsaimniecība”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470;

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00;

Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pa pastu vai ievietojot pastkastītē pie JVPI “Pilsētsaimniecība” ieejas durvīm: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001

Saņemšanas kanāli

Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā vai atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Klātiene: JVPI “Pilsētsaimniecība”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00;

Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00;

Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Jāiesniedz pieprasījums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv vai iesniegums (PIL 3-4)  atzinuma saņemšanai un būves izpilduzmērījums vai aktuāls topogrāfiskais plāns

Pakalpojuma saņemšana

Pēc būves/objekta apsekošanas dabā tiek sagatavots apsekošanas akts. Ja būvi/objektu var pieņemt ekspluatācijā, tiek izsniegts atzinums.

Ja būvi/objektu nevar pieņemt ekspluatācijā, tiek sagatavota informatīvā vēstule par konstatētajām neatbilstībām un atteikumu izsniegt atzinumu.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Būvniecības likums (01.10.2014);

2) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);

3) Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmums Nr. 15/8 “Pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nolikuma apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 28.01.2016. lēmums Nr.1/9; 27.04.2017. lēmums Nr.5/19; 25.01.2018. lēmums Nr.1/16; 23.08.2018. lēmums Nr.11/8; 25.04.2019. lēmums Nr.5/7).

Pārsūdzības iespējas

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Pilsētsaimniecība” adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 9.kab.; tālrunis: 63026649, 63084470.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Informācija atjaunota 19.10.2022.