26 °C, 2.5 m/s, 55.7 %

Detālplānojuma izstrādes uzsākšana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videDetālplānojuma izstrādes uzsākšana
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departaments.

Pakalpojuma īss apraksts

Attīstības un pilsētplānošanas departamenta speciālistssagatavo lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ar darba uzdevumu, un līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanas kārtību.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona (pilnvarotās personas).

Pakalpojuma izpildes termiņš

22 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums detālplānojuma izstrādei (Veidlapa 3-19 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 3-19).

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Klients vai izstrādātājs klātienē, pa pastu vai elektroniski iesniedz iesniegumu. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc dokumentu izskatīšanas, ja visi dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām, saņem lēmumu par detālplānojuma izstrādi ar darba uzdevumu un paraksta līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanas kārtību. Ar saņemtiem dokumentiem klients iet pie atbilstošas sfēras izstrādātāja.

Dokumentus izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta pa pastu vai eletroniski, atbilstoši iesniedzēja norādēm.

Saistītais pakalpojums: Detālplānojuma apstiprināšana, Zemes ierīcības projekta izstrādāšana

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Teritorijas attīstības plānošanas likums (01.12.2011.);

2) Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (stājas spēkā 05.08.2016.);

3) Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (stājas spēkā 01.05.2015.);

4) Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (stājas spēkā 22.05.2013.);

5) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr. 17-23 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana”.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot to uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005475, 63005522, 63005537; e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 27.02.2023.