23.9 °C, 1.5 m/s, 49.9 %

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videNekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departaments.

Pakalpojuma īss apraksts

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji.

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (Veidlapa 5-4 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 5-4).

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

E-pakalpojums portālā www.epakalpojumi.lv “Ziņojums pašvaldībai”

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu, atbilstoši nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja norādēm.

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Iesniedzējam klātienē, pa pastu vai elektroniski jāiesniedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam adresēts iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanai.

Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Dokumentus var iesniegt elektroniski arī izmantojot pašvaldības e-adresi.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departaments izskata dokumentus un pieņem lēmumu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai motivētu atteikumu piešķirt atvieglojumu un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Pēc atvieglojuma piešķiršanas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums var tikt nosūtīts elektroniski.

Atgādinājums: lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu, iesniegums pašvaldībā jāiesniedz līdz taksācijas gada 30.decembrim.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Iesniegumu likums (01.01.2008.);

2) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);

3) Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” (01.01.1998.);

4) Pašvaldību likums (01.01.2023.);

5) Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.495 “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” (stājas spēkā 28.06.2006.);

6) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošie noteikumi Nr. 15-2 “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā”.

Pārsūdzības iespējas

Pašvaldības amatpersonas nodokļu jautājumos pieņemto lēmumu 30 dienu laikā no tā saņemšanas var apstrīdēt valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā. Pašvaldības domes priekšsēdētājs izskata iesniegumu un 30 dienu laikā sniedz atbildi. Valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005550.

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 01.02.2023.