23.2 °C, 2.8 m/s, 60.1 %

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videZemes ierīcības projekta apstiprināšana
Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departaments.

Pakalpojuma īss apraksts

Izstrādātājs iesniedz izstrādātu zemes ierīcības projektu. Attīstības un pilsētplānošanas departamenta speciālists gatavo lēmuma projektu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Zemes lietu komisijā. Zemes lietu komisija pieņem lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiska persona

Pakalpojuma izpildes termiņš

22 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai (Veidlapa 3-5 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 3-5).

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Izstrādātājs iesniedz elektroniski parakstītu zemes ierīcības projektu apstiprināšanai un  iesniegumu zemes ierīcības projekta apstiprināšanai.

Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšana.

Attīstības un pilsētplānošanas departamenta  speciālists sagatavo lēmuma projektu uz Zemes lietu komisiju par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. Zemes lietu komisija pieņem lēmumu par apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Lēmumu nosūta elektroniski vai pa pastu atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Zemes ierīcības likums (14.09.2006.);

2) Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (stājas spēkā 05.08.2016.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr. 17-23 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana”.

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot to uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005475, 63005522, 63005537; e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 27.02.2023.