-0.2 °C, 0.7 m/s, 85.9 %

Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.-6. klases izglītojamajiem

Sākumlapa PakalpojumiPabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.-6. klases izglītojamajiem
Pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.-6. klases izglītojamajiem

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu – pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam 20 % apmērā no ēdināšanas pakalpojuma maksas vispārējās izglītības iestādē piešķir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes 5.–6. klases izglītojamajam kārtējā mācību gadā.

Pakalpojuma saņēmējs

5.- 6.klases izglītojamais

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota Pabalstu piešķiršanas darba grupa pieņem  lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas 5. – 6.klases skolēniem) Nr.1-10/3.18

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30

Saņemšanas kanāli

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā. Ēdināšanas pakalpojumu saņem izglītības iestādē.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Viens no vecākiem (iesniedzējs), kurš savu pamata dzīvesvietu un bērna dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” klātienē  vai nosūta pa pastu, vai e-pastu  (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) vai e-adresē iesniegumu,  kā arī citus dokumentus, kas noteikumos noteikti pabalsta ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam saņemšanai.

Lēmumu par pabalsta ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam  piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pakalpojuma saņemšana.

Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu piešķir ar nākamā mēneša 1. datumu pēc mēneša, kad pieņemts JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā;

Negatīva lēmuma gadījumā tiek sagatavots JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

Atgādinājums: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupai ir tiesības atteikt piešķirt pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 5.–6. klases izglītojamajam vai atcelt lēmumu par pabalsta piešķiršanu pilnībā vai daļēji, ja iesniedzējs bez pamatota iemesla nepilda kādu no noteikumos noteiktajiem pienākumiem.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.21-20 “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 01.10.2021.)

Pārsūdzības iespējas

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9,   Jelgava, tālrunis 63048914, 63007224, 20237378; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 15.03.2024.