0.2 °C, 0.5 m/s, 86.2 %

Pabalsts ikmēneša izdevumiem

Sākumlapa PakalpojumiPabalsts ikmēneša izdevumiem
Pabalsts ikmēneša izdevumiem

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam no pilngadības sasniegšanas dienas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”(turpmāk – Bāriņtiesa), un kurš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstākās izglītības iestādē, kas reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, var saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem 20 procentu (noapaļots līdz veseliem skaitļiem (euro)) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (turpmāk – ienākumu mediāna) (noapaļots līdz veseliem skaitļiem (euro)) apmērā, bet personai ar invaliditāti kopš bērnības 30 procentu (noapaļots līdz veseliem skaitļiem (euro)) no ienākumu mediānas (noapaļots līdz veseliem skaitļiem (euro) apmērā.

Pakalpojuma saņēmējs

Pilngadību sasniegušais bērns bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115.kab.)

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Pabalstu ikmēneša izdevumiem pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Pilngadību sasniegušais bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns iesniedz JSLP klātienē (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, Informācijas kabinetā (115.kab.)), vai nosūta pa pastu, vai e-pastu  (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) vai e-adresē iesniegumu un attiecīgās izglītības iestādes izziņu, ka iegūt izglītību.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pakalpojuma saņemšana.

Pabalstu ikmēneša izdevumiem izmaksā pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam. Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Negatīva lēmuma gadījumā tiek sagatavots JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

Atgādinājums. Pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim ir tiesīgs pieprasīt pilngadību sasniedzis bārenis pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kurš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstākās izglītības iestādē, kas reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Bāriņtiesa, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu pilngadību sasniegušajam bārenim ir pienākums nekavējoties informēt JSLP”.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Bērnu tiesību aizsardzības likums (stājas spēkā 07.1998.);
  • Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumi Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (stājas spēkā 18.11.2006.);
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības gada 28.septembra saistošie noteikumi Nr. 23-17 “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 12.10.2023.).

Pārsūdzības iespējas

JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e–pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

JSLP vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e–pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis: 63048914, 63007224, 20237378; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 06.12.2023.