23.6 °C, 2 m/s, 51.4 %

Pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei

Sākumlapa PakalpojumiPabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei
Pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu – ikmēneša pabalstu 143.00 euro apmērā kalendārajā gadā piešķir personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei, ja persona ar invaliditāti atbilst visiem turpmāk norādītajiem kritērijiem:

 • veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;
 • ir smagi garīgas veselības vai smagi garīgās attīstības traucējumi;
 • ir kustību un balsta aparāta slimība ar izteiktiem pārvietošanās traucējumiem;
 • un vienam no papildu kritērijiem:
 • no pusotra gada līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai veselības stāvokļa un izglītības pakalpojuma pieejamības dēļ nespēj apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi un ar Jelgavas valstspilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu ir ieteikta pirmsskolas izglītības programmas apguve ģimenē;
 • no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai veselības stāvokļa dēļ nespēj apmeklēt izglītības iestādi un ar Jelgavas valstspilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu ir ieteikts nodrošināt individuālo mājas apmācību.

Pakalpojuma saņēmējs

Personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītājas rīkojumu izveidota JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupa pieņem  lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12)

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30

Saņemšanas kanāli

Pabalstu personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei pārskaita iesniedzēja iesniegumā noradītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Pabalsta saņemšanai bērna vecāks vai personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” iesniedz apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt bērnu (izņemot bērna vecāku) un iesniegumu klātienē vai nosūta pa pastu, vai e-pastu  (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) vai e-adresē kā arī  citus dokumentus, kas noteikumos noteikti attiecīgā pabalsta saņemšanai.

Lēmumu par pabalsta personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupa ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un noteikumos noteiktie un  JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” pieprasītie dokumenti.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļas sociālais darbinieks pārbauda iesniegtos dokumentus un personas sociālā statusa atbilstību pabalsta saņemšanai, pieprasa informāciju no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” par to, ka persona ar invaliditāti veselības stāvokļa un izglītības pakalpojuma pieejamības dēļ nespēj apmeklēt vecuma posmam atbilstošo izglītības iestādi un ar Jelgavas valstspilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu ir ieteikts nodrošināt individuālo mājas apmācību.

Pakalpojuma saņemšana.

Pabalstu personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei izmaksā pēc JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam. Piešķirto pabalstu personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Negatīva lēmuma gadījumā tiek sagatavots JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums. Lēmuma noraksts tiek nosūtīts iesniedzējam pa pastu.

Atgādinājums: pabalstu var saņemt fiziska persona, kura savu dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pabalsta personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei izmaksu pārtrauc, ja:

 • beidzas termiņš, uz kuru noteikta invaliditāte;
 • beidzas termiņš, uz kuru noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;
 • uzsākta izglītības ieguve izglītības iestādē;
 • nav sniegts Jelgavas valstspilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par individuālo mājas apmācību;
 • ir sasniegta pilngadība.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Invaliditātes likums (stājas spēkā 01.01.2011.);
 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.21-20 “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 01.10.2021.)

Pārsūdzības iespējas

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9,   Jelgava, tālrunis 63048914, 63007224, 20237378; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 15.03.2024.