15.3 °C, 3.5 m/s, 61.9 %

Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni

Sākumlapa PakalpojumiPabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni
Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu  – ikmēneša pabalstu transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni 43.00 euro apmērā piešķir katram bērnam līdz 3 gadu vecumam.

Pakalpojuma saņēmējs

Viens no vecākiem (iesniedzējs), kurš savu pamata dzīvesvietu un bērna dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupa pieņem  lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese 

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30

Saņemšanas kanāli

Ikmēneša pabalstu transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Viens no vecākiem (iesniedzējs), kurš savu pamata dzīvesvietu un bērnu dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā, pieprasa ikmēneša pabalstu transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni par bērniem, kuriem ir piešķirts personas kods un iesniedz JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” klātienē vai nosūta pa pastu, vai e-pastu  (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) vai e-adresē iesniegumu  un tam pievieno bērnu dzimšanas apliecību kopijas (uzrādot oriģinālu).

Pakalpojuma saņemšana.

Ikmēneša pabalstu transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni izmaksā pēc JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam. Ikmēneša pabalstu transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni pārskaita iesniedzēja iesniegumā noradītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Negatīva lēmuma gadījumā tiek sagatavots JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

Atgādinājums: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupai ir tiesības atteikt piešķirt brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu vai atcelt lēmumu par brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu pilnībā vai daļēji, ja iesniedzējs bez pamatota iemesla nepilda kādu no noteikumos noteiktajiem pienākumiem.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.21-20 “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 01.10.2021.)

Pārsūdzības iespējas

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9,   Jelgava, tālrunis 63048914, 63007224, 20237378; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 15.03.2024.