25.1 °C, 7.7 m/s, 90 %

Pabalsts apģērba iegādei

Sākumlapa PakalpojumiSociālā palīdzībaPabalsts apģērba iegādei
Pabalsts apģērba iegādei

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Katra bērna uzturēšanai audžuģimenei piešķir pabalstu apģērba iegādei 100.00 euro apmērā katram 6 mēnešu periodam.

Pakalpojuma saņēmējs

Persona, kura nodrošina audžuģimenes pakalpojumu.

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darbdienu laikā, kad saņemts iesniegums un noteikumos minētie dokumenti, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par pabalsta audžuģimenei piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12)

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese:

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115.kab.)

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Pabalstu pārskaita audžuvecāka iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu pabalstu apģērba iegādei atbilstoši audžuģimenē ievietotā bērna vajadzībām, viens no audžuvecākiem iesniedz JSLP iesniegumu par minēto pabalstu piešķiršanu.

Iesniegumu un citus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz klātienē JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, Informācijas kabinetā (115.kab.), var nosūtīt pa pastu, uz e-pastu soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai e-adresē.

Lēmumu pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP izmaksā pabalstu audžuvecākam iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā līdz kārtējā mēneša 15.datumam. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai ar dienu, kad ar bāriņtiesas lēmumu tiek pārtraukta bērna uzturēšanās audžuģimenē.

Negatīva lēmuma gadījumā, tiek sagatavots JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums. Lēmuma noraksts tiek nosūtīts iesniedzējam pa pastu.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Bērnu tiesību aizsardzības likums (stājas spēkā 07.1998.);
  • Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” (stājas spēkā 01.07.2018.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr. 15-22 “Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm” (stājas spēkā 01.01.2016.).

Pārsūdzības iespējas

JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā.

JSLP pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski uz e-pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis: 63048914; 63007224; 20237378; Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja tālrunis 63007526; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 19.12.2023.