-0.2 °C, 0.7 m/s, 85.9 %

Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Sākumlapa PakalpojumiSociālā palīdzībaPabalsts ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē
Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Audžuģimenē ievietotajam bērnam ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu kalendārajā gadā piešķir:

  • no pusotra gada līdz trīs gadu vecuma sasniegšanai, nepārsniedzot 65.00 euro;
  • no trīs gadu vecuma sasniegšanas līdz pirmsskolas izglītības programmas apguvei, nepārsniedzot 70.00 euro.

Pakalpojuma saņēmējs

Bērns, kurš saņem audžuģimenes pakalpojumu.

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un noteikumos minētie dokumenti, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12)

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese: https://latvija.gov.lv/KDV/Write/NewMessage?address=_default@90001042284

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115.kab.)

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Pabalstu pārskaita iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Viens no audžuvecākiem iesniedz iesniegumu JSLP.

Iesniegumu un citus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz klātienē JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, Informācijas kabinetā (115.kab.), var nosūtīt pa pastu, uz e-pastu soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai e-adresē.

Sociālais darbinieks pieejamajās datu bāzēs pārbauda informāciju par bērna izglītības iestādi.

Lēmumu pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pakalpojuma saņemšana.

Pabalstu pārskaita iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai ar dienu, kad ar bāriņtiesas lēmumu tiek pārtraukta bērna uzturēšanās audžuģimenē.

Negatīva lēmuma gadījumā, tiek sagatavots JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums. Lēmuma noraksts tiek nosūtīts iesniedzējam pa pastu.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Bērnu tiesību aizsardzības likums (stājas spēkā 07.1998.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr. 15-22 “Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm” (stājas spēkā 01.2016.).

Pārsūdzības iespējas

JSLP  Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā.

JSLP pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski uz e – pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis: 63048914; 63007224; 20237378; Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja tālrunis 63007526; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 19.12.2023.