-0.2 °C, 0.7 m/s, 85.9 %

Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai

Sākumlapa PakalpojumiSociālā palīdzībaPabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai
Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu – pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai Jelgavas valstspilsētā Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu tīklā 100% apmērā no braukšanas maksas piešķir uz nenoteiktu laiku, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī pensionāram un politiski represētai personai.

Pakalpojuma saņēmējs

Pensionārs un politiski represēta persona, kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota  JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  Pabalstu piešķiršanas darba grupa pieņem  lēmumu par brīvprātīgās iniciatīvas  pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums (sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai) (Nr.1-10/3.16)

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese 

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā” (turpmāk – ZRKAC), adrese: Svētes iela 33, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; Trešdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00

Pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai pārskaita sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

Pabalsta saņēmējs Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu tīklā bez maksas izmanto sabiedrisko transportu noteikto braucienu ietvaros.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Iesniedzējs iesniedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādē ZRKAC klātienē (Svētes ielā 33, Jelgavā), iesniegumu, kā arī citus dokumentus, kas noteikumos noteikti pabalsta saņemšanai, uzrāda vai iesniedz attiecīgo sociālo statusu apliecinošu dokumentu un pieprasa izgatavot Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja viedkarti.

Lēmumu par pabalsta sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pakalpojuma saņemšana.

Pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai izmaksā pēc JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam. Pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai piešķir ar nākamā mēneša 1. datumu pēc mēneša, kad pieņemts JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums. Piešķirto pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai pārskaita sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

Pabalsta sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai saņēmējs saņem klātienē ZRKAC Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja viedkarti un  bezmaksas izmanto sabiedrisko transportu noteikto braucienu ietvaros.

Negatīva lēmuma gadījumā tiek sagatavots JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

Atgādinājums: pabalstu var pieprasīt pensionārs un politiski represēta persona, kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-20 “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 01.10.2021.);
  • Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 28. aprīļa lēmums Nr. 7/7 “Noteikumu “Kartes “Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja karte” un kartes “Jegavas valstspilsētas skolēna apliecība” pieteikšanas, izsniegšanas un lietošanas kārtība” apstiprināšana” (stājas spēkā 28.04.2022.) (ar grozījumiem: 25.08.2022. lēmums Nr.11/20; 29.06.2023. lēmums 6/9; 21.12.2023. lēmums Nr.13/31).

Pārsūdzības iespējas

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”,   Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” , Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, Informācijas kabinets (Nr.115), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9,   Jelgava, tālrunis 63048914, 63007224, 20237378; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 22.03.2024.