-3.7 °C, 0.7 m/s, 91.5 %

Psihologa pakalpojums personai līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kurai invaliditāte noteikta pirmreizēji

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiPsihologa pakalpojums personai līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kurai invaliditāte noteikta pirmreizēji
Psihologa pakalpojums personai līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kurai invaliditāte noteikta pirmreizēji

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Psihologa pakalpojuma mērķis nodrošināt profesionālu psiholoģisko atbalstu pēc pirmreizējas invaliditātes noteikšanas personai līdz 18 gadu vecumam. Par vienu invaliditātes noteikšanas gadījumu personai un tās likumiskajam pārstāvim kopā piešķir desmit 45 minūšu konsultācijas. Psihologa pakalpojumu var pieprasīt gada laikā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

 

Persona līdz 18 gadu vecumam, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, personas likumiskais pārstāvis.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darba dienas

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) 10 (desmit) darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un reģistrēšanas pārbauda un izvērtē pakalpojuma pieprasītāja atbilstību psihologa pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem, kā arī pieņem lēmumu:

1) par psihologa pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt;

2) par psihologa pakalpojuma piešķiršanu un personas uzņemšanu psihologa pakalpojuma saņēmēju rindā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Informācija ar personas datu apstrādi

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (127. kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: vēlamo psihologa pakalpojuma sniedzēju var noteikt pats klients; tālrunis: 63007523.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personas likumiskais pārstāvis vai persona, ja tā sasniegusi 18 gadu vecumu, JSLP iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu klātienē, nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu).

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks pārbauda un izvērtē pakalpojuma pieprasītāja atbilstību psihologa pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem, sagatavo JSLP lēmuma projektu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, par psihologa pakalpojuma piešķiršanu un personas uzņemšanu psihologa pakalpojuma saņēmēju rindā.

 

Lēmumu pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Ja JSLP lēmums ir labvēlīgs, tiek noslēgts līgums ar psihologa pakalpojuma sniedzēju. JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu, kuru persona var saņemt klātienē, vai elektroniski.

 

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt persona līdz 18 gadu vecumam, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Saistītais pakalpojums: Sociālā darba pakalpojums.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Invaliditātes likums (01.01.2011.);

3) Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr. 1208 “Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību” (stājas spēkā  07.01.2011.).

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgava, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļā, 127. kabinetā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, sociālais darbinieks, 63048917, 25721995; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.

 

Informācija atjaunota 08.03.2023.