-4.9 °C, 4.9 m/s, 83.8 %

Bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām sociālā rehabilitācija dzīvesvietā

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiBērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām sociālā rehabilitācija dzīvesvietā
Bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām sociālā rehabilitācija dzīvesvietā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma par valsts budžeta līdzekļiem mērķis sniegt nepieciešamo palīdzību bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, lai atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un noslēgto pakalpojuma līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, tiek nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam dzīvesvietā vai iestādē, kur sniedz konsultāciju veidā (ne vairāk par divdesmit 45 minūtes ilgām konsultācijām).

Pakalpojuma saņēmējs

Bērns, kurš cietis no prettiesiskām darbībām.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) triju darbadienu laikā pēc likumiskā pārstāvja iesnieguma un psihologa vai sociālā darbinieka atzinuma saņemšanas izsniedz nosūtījumu bērna sociālajai rehabilitācijai dzīvesvietā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: klātienē sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas vietā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Bērna likumiskais pārstāvis klātienē, pa pastu vai elektroniski (elektroniski parakstītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

Sociālais darbinieks sagatavo sociālā darbinieka slēdzienu par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām.

Pamatojoties uz atzinumu, JSLP sociālais darbinieks triju darba dienu laikā sagatavo pamatinformāciju par klienta situāciju sociālās rehabilitācijas uzsākšanai un nosūtījumu sociālās rehabilitācijas saņemšanai dzīvesvietā.

Par pakalpojumu dzīvesvietā tiek noslēgts līgums, kuru paraksta JSLP vadītāja, pakalpojuma sniedzējs un bērna likumiskais pārstāvis.

Pakalpojuma saņemšana.

Pakalpojumu saņem:

  • ne vairāk par divdesmit 45 minūtes ilgām individuālā psihologa konsultācijām;
  • gada laikā pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā vai iestādē vai sociālās rehabilitācijas kursa sociālās rehabilitācijas institūcijā saņemšanas bērns (tostarp arī kopā ar ģimenes locekli vai personu, kas bērnu aprūpē) var saņemt trīs 45 minūtes ilgas psihologa konsultācijas bērna sociālās funkcionēšanas uzturēšanai.

Atgādinājums: bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām cietušā bērna likumiskais pārstāvis var pieprasīt sociālo rehabilitāciju JSLP, ja psihologa vai sociālā darbinieka atzinumā norādīta šāda informācija:

  • vai bērnam ir psiholoģiskas traumas pazīmes;
  • nepieciešamie sociālās rehabilitācijas pasākumi;
  • vai sociālo rehabilitāciju vēlams saņemt bērna dzīvesvietā vai iestādē, vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā vai iestādē sniedz konsultāciju veidā (ne vairāk par divdesmit 45 minūtes ilgām konsultācijām) vai sociālās rehabilitācijas kursa veidā sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Saistītie pakalpojumi: Sociālā darba pakalpojums, Psihologa pakalpojums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.01.2003.);
  • Bērnu tiesību aizsardzības likums (stājas spēkā07.1998.);
  • Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr. 1613 “Kārtība, kāda nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām” (stājas spēkā 01.2010.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr.18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 14.04.2018.).

Pārsūdzības iespējas

JSLP pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001, vai elektroniski uz e-pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; Ģimenes atbalsta  nodaļas vadītāja, tālrunis: 63007526; e-pasts soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 01.12.2023.