1.2 °C, 1 m/s, 74.9 %

Izziņas par būves neesību izsniegšana

Sākumlapa PakalpojumiTiesību aizsardzībaIzziņas par būves neesību izsniegšana
Izziņas par būves neesību izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

Pakalpojuma īss apraksts

Gadījumos, kad būvei nav saglabājies neviens konstruktīvais elements un teritorija ir sakārtota, Būvvalde pēc zemes vai būves īpašnieka vai, ja tāda nav – tiesiskā valdītāja, lietotāja pieprasījuma saņemšanas sagatavo izziņu, kas apliecina būves neesību dabā.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” par pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanu – 7.11 euro.

Nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas domes Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS „SEB banka”

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS „Swedbanka”

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS „Citadele banka”

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS „Luminor Bank”

Veidlapas

Iesniegums par būves neesību dabā (Veidlapa 4-15 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-15).

Būvniecības informācijas sistēmā – jauns iesniegums par būves neesību.

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

Būvniecības informācijas sistēmā no būvniecības lietas, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums par būves neesību”

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Uz e-pasta adresi, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Būvniecības ierosinātājam vai to vārdā pilnvarotai personai jāaizpilda iestādei adresēts iesniegums izziņas saņemšanai par būves/ju neesību.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu vai Būvniecības informācijas sistēmā iesniedzot iesniegumu “Iesniegums par būves neesību”.

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc iesnieguma saņemšanas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde izskata dokumentus, apseko objektu dabā un sagatavo izziņu par būves/ju neesību.

Izziņu izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā vai e-pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm, pēc nodevas apmaksas..

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Likums „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās (06.03.1997.)

2) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.).

3)  Jelgavas pilsētas domes 2007.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr. 185 „Par Jelgavas pašvaldības nodevām”.

Pārsūdzības iespējas

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: pasts@jelgava.lv