-0.2 °C, 0.7 m/s, 85.9 %

Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Sākumlapa PakalpojumiVienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā 100.00 euro apmērā par bērnu, kuram ir piešķirts personas kods, piešķir vienam no vecākiem (aizbildnim), kurš savu pamata dzīvesvietu un bērna dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā.

Ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst vairāki bērni, piešķir piedzimšanas pabalstu:

  • 1423.00 euro apmērā, ja piedzimst 2 bērni vienās dzemdībās;
  • 2846.00 euro apmērā, ja piedzimst 3 un vairāk bērnu vienās dzemdībās.

Pakalpojuma saņēmējs

Viens no vecākiem (aizbildnis), kurš savu pamata dzīvesvietu un bērna dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  Pabalstu piešķiršanas darba grupa pieņem  lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese 

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs (131.kab.), adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa, adrese: Lielā iela 15, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 13.00-19.00; Otrdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Trešdiena 9.00-12.00; Ceturtdiena 9.00-12.00; 14.00-17.00; Piektdiena 9.00-12.00

Saņemšanas kanāli

Vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Viens no vecākiem (aizbildnis), kurš savu pamata dzīvesvietu un bērna dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā, pieprasa vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā par bērnu, kuram ir piešķirts personas kods un iesniedz JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” klātienē (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā),  vai nosūta pa pastu, vai e-pastu  (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) vai e-adresē, vai klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgavā), vai klātienē Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļā (Lielā ielā 5, Jelgavā)  iesniegumu  un tam pievieno bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu).

Pakalpojuma saņemšana.

Vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā izmaksā pēc JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam. Vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Negatīva lēmuma gadījumā tiek sagatavots JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

Atgādinājums: vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

Vienreizējo pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā nepiešķir ja:

  • bērnam ir piemērota kāda no ārpusģimenes aprūpes formām;
  • viens no vecākiem (aizbildņiem) ir saņēmis bērna piedzimšanas pabalstu citā pašvaldībā.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupai ir tiesības atteikt piešķirt brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu vai atcelt lēmumu par brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu pilnībā vai daļēji, ja iesniedzējs bez pamatota iemesla nepilda kādu no noteikumos noteiktajiem pienākumiem.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.21-20 “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 01.10.2021.)

Pārsūdzības iespējas

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9,   Jelgava, tālrunis 63048914, 63007224, 20237378; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 15.03.2024.