5 °C, 5 m/s, 88.6 %

Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes

Sākumlapa PakalpojumiVienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes
Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Vienreizējo pabalstu personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes 50.00 euro apmērā piešķir personai, kura  ir atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes un kuras pamata dzīvesvieta pirms ievietošanas brīvības atņemšanas iestādē bija deklarēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Persona pēc atbrīvošanos no brīvības atņemšanas iestādes.

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12)

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr. 115), tālrunis 63048914, 63007224.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00.

Saņemšanas kanāli

Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā vai izmaksā JSLP kasē.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Iesniedzējs uzrāda Ieslodzījuma vietu pārvaldes izziņu par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes vai tiesas nolēmumu. Gadījumos, kad iesniedzējs no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvots citā valstī, viņš iesniedz attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izdotu izziņu, kas tulkota Latvijas Republikas valsts valodā.

Iesniegumu iesniedz klātienē JSLP, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Lēmumu pieņem JSLP vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

Pabalstu izmaksā 3 darbdienu laikā pēc JSLP vadītājas lēmuma pieņemšanas. Pabalstu pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu, pasta norēķinu sistēmas kontā vai JSLP kasē.

Nelabvēlīga lēmuma gadījumā, tiek sagatavots JSLP lēmums.

Atgādinājums: pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-20 “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr.115), tālrunis 63048914, 63007224; Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, vadītāja, tālrunis 63048907; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 26.06.2023.