14.2 °C, 3.4 m/s, 92.7 %

Rakstiskas izsoles “Par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 8, Jelgavā telpas Nr.38 nomu” – Rezultāti

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRakstiskas izsoles “Par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 8, Jelgavā telpas Nr.38 nomu” – Rezultāti
Rakstiskas izsoles “Par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 8, Jelgavā telpas Nr.38 nomu” – Rezultāti

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2024-1

 (būves kadastra apzīmējums 9000050153)

Rezultāti

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 • Pretendenta nosaukums: fiziskā persona B.
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 27/03/2024., plkst. 13:00
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 3,30
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : Līdz 5 gadiem
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
  • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : fiziskā persona ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 3,30 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu līdz 5 gadiem;