3.6 °C, 4.4 m/s, 56.2 %

(REZULTĀTI) Neapbūvētas zemes vienības daļas 1400 m2 platībā Dambja ielā 22, Jelgavā nomas tiesību izsole

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumi(REZULTĀTI) Neapbūvētas zemes vienības daļas 1400 m2 platībā Dambja ielā 22, Jelgavā nomas tiesību izsole
(REZULTĀTI) Neapbūvētas zemes vienības daļas 1400 m2 platībā Dambja ielā 22, Jelgavā nomas tiesību izsole

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 29.03.2019. plkst.13.00.

 

1. pielikums –  Dambja ielas 22 shēma

2. pielikums – pieteikums

3. pielikums – finanšu piedāvājums4. pielikums – nomas līgums

5. pielikums – Dambja ielas 22 izsoles noteikumi

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst. 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 08:00 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz 14:30 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV – 3001, 131.kabinetā, kontakttālrunis 63005559.

 

Rezultāti