17.9 °C, 2 m/s, 90.3 %

Rezultāti- Nedzīvojamo telpu Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsoles noteikumi

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti- Nedzīvojamo telpu Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsoles noteikumi
Rezultāti- Nedzīvojamo telpu Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsoles noteikumi

Nomas objekta adrese: Akadēmijas ielā 1, Jelgavā 

 

Kadastra Nr.: 09000060071

 

Izmantošanas veids: Restorāna ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

 

Izsoles nosacītā nomas maksa: EUR 4,24 (četri euro, 24 centi) par 1 m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Iznomāšanas termiņš: 5 gadi.

 

Izsoles veids, datums, laiks, vieta: Rakstiska izsole 25.04.2019. plkst.15:00 Akadēmijas ielā 1, Jelgavā.

 

Iznomātājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”.

 

Termiņš un vieta pieteikuma iesniegšanai: Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019.gada 25.aprīļa plkst. 12:00, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” Lielā ielā 5, Jelgavā.

 

Objekta apskate: Pretendentiem tiek nodrošināta Objekta apskate, apskates laiku saskaņojot ar Komisijas sekretāri.

 

Līguma noslēgšanas termiņš un nosacījumi: Saskaņā ar Nolikumu.

 

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:

 

–          Nomas objekts tiek iznomāts bez izpirkuma tiesībām, bez tiesībām atsavināt, dāvināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām un bez tiesībām nodot to apakšnomā.

–          Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

–          Nomas tiesību pretendentam ir ne mazāk kā 1 (viena) gada pieredzei restorāna ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā. 

 

PieteikumsFinanšu piedāvājumsIzsoles noteikumiKvalifikācijas dokumenti Rezultāti