-1.8 °C, 4.3 m/s, 91 %

Rezultāti- Par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Nr.21 20,1 m2 platībā Jelgavā, Uzvaras ielā 8

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti- Par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Nr.21 20,1 m2 platībā Jelgavā, Uzvaras ielā 8
Rezultāti- Par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Nr.21 20,1 m2 platībā Jelgavā, Uzvaras ielā 8

01.07.2019.

 

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2019-3

 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

  1. 1.      Pretendenta nosaukums: SIA “ARMS būve”

 

  •  Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 01.07.2019 – plkst. 8:20
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,93
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : SIA “ARMS būve” ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 1,93 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi.

 

 

NOMAS OBJEKTA ADRESE  

Jelgavā, Uzvaras ielā 8. Nr.21

 

KADASTRA NR.             

09000050153

 

IZMANTOŠANAS VEIDS     

biroja vajadzībām, noliktava,  pakalpojumu sniegšanai

 

IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA  

1,93 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

 

IZSOLES SOLIS  

0.10 Eur /m2

 

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 5 gadiem

 

IZSOLES VEIDS , DATUMS , LAIKS, VIETA

Pirmā rakstiska izsole

 

IZNOMĀTĀJS SIA

“Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI 

Līdz 2019. gada 1.jūlijam plkst. 10:00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā 

 

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS 

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” ,  Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26,  2. stāvā, 14. kabinetā,  darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00.

 

OBJEKTA APSKATE ( VIETA, LAIKS) 

Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr.29251121

 

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI 

Saskaņā ar Nolikumu

 

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI 

Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

 

Apakšnoma var tikt saskaņota ja apakšnomā tiek nodots ne vairāk kā 50 % no nomas objekta platības.

 

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

 

NolikumsPielikums Nr.1

Kontakti:

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts:  info@jnip.lv

tālrunis: 63020605, fakss: 63012173