3.9 °C, 2.4 m/s, 79.1 %

Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (kafijas tirdzniecības automāta izvietošanai – vieta Nr.3) īstermiņa nomas tiesībām

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Paziņojums par izsoli zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (kafijas tirdzniecības automāta izvietošanai – vieta Nr.3) īstermiņa nomas tiesībām
Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (kafijas tirdzniecības automāta izvietošanai – vieta Nr.3) īstermiņa nomas tiesībām

IZSOLES REZULTĀTI:

Īstermiņa zemes nomas tiesību izsoles komisija, ir izvērtējusi SIA “COFFEE ADDRESS” (reģ.Nr.40003174017),  iesniegto piedāvājumu un konstatējusi, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām īstermiņa nomas tiesību izsoles nolikumā minētajām prasībām, līdz ar to SIA COFFEE ADDRESS” tiek atzīts par izsoles uzvarētāju.

 

Komisijas lēmums: līgumu par zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (kafijas tirdzniecības automāta izvietošanai – vieta Nr.3) īstermiņa nomas tiesību izsoli slēgt arSIA COFFEE ADDRESS.

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (kafijas tirdzniecības automāta izvietošanai – vieta Nr.3) īstermiņa nomas tiesību izsoli.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2021. gada 28. jūnijam pulksten 16:30.

 

Piedāvājumu var iesniegt pirmdienās no pulksten 8 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 15 un piektdienās no pulksten 8 līdz 14 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, iepriekš piesakoties pa tālruni 63005522. Organizatorisku jautājumu gadījumā – kontakttālrunis 63005568.

 

Izsoles noteikumi

Pieteikums

Shēma

Finanšu piedāvājums

Zemes nomas līgums