3.6 °C, 2.7 m/s, 82.2 %

Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemesgabala Krasta ielā 9, Jelgavā, (vieglas konstrukcijas konteinera izvietošanai SUP dēļu iznomāšanai) īstermiņa nomas tiesībām

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Paziņojums par izsoli zemesgabala Krasta ielā 9, Jelgavā, (vieglas konstrukcijas konteinera izvietošanai SUP dēļu iznomāšanai) īstermiņa nomas tiesībām
Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemesgabala Krasta ielā 9, Jelgavā, (vieglas konstrukcijas konteinera izvietošanai SUP dēļu iznomāšanai) īstermiņa nomas tiesībām

IZSOLES REZULTĀTI:
Īstermiņa zemes nomas tiesību izsoles komisija, ir izvērtējusi SIA “MKStar” (reģ.nr. 40003943921) iesniegto piedāvājumu un konstatējusi, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām īstermiņa nomas tiesību izsoles nolikumā minētajām prasībām, līdz ar to SIA “MKStar” tiek atzīts par izsoles uzvarētāju.

 

Komisijas lēmums: līgumu par zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā (vieglas konstrukcijas konteinera izvietošanai SUP dēļu iznomāšanai) īstermiņa nomas tiesību izsoli slēgt ar SIA “MKStar”.

 
 
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā (vieglas konstrukcijas konteinera izvietošanai SUP dēļu iznomāšanai) īstermiņa nomas tiesību izsoli.
 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2021. gada 20. aprīlim pulksten 15:15.
 
Piedāvājumu var iesniegt pirmdienās no pulksten 8 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 15 un piektdienās no pulksten 8 līdz 14 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, iepriekš piesakoties pa tālruni 6300552. Organizatorisku jautājumu gadījumā – kontakttālrunis 63005568.