-6.4 °C, 2.9 m/s, 90.5 %

Rezultāti – Paziņojums par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošās automašīnas VW TRANSPORTER (Valsts reģ. Nr. HN1384) atsavināšanas izsoli

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Paziņojums par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošās automašīnas VW TRANSPORTER (Valsts reģ. Nr. HN1384) atsavināšanas izsoli
Rezultāti – Paziņojums par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošās automašīnas VW TRANSPORTER (Valsts reģ. Nr. HN1384) atsavināšanas izsoli

IZSOLES REZULTĀTI:

 

Rezultātu publicēšanas datums: 2022. gada 18. maijs

Priekšmets – izsole

 

Izsoles nosaukums: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošo  automašīnu VW TRANSPORTER (Valsts reģ. Nr. HN1384) atsavināšanas izsole

 

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2022-7

Iesniegts 1 piedāvājums: 

1) Pretendenta nosaukums: SIA “MSSPARES” Reģistrācijas Nr. 43603076120

1.1. Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 17/05/2022 – 15:00

1.2. Pretendenta piedāvātā cena ar PVN: EUR 1220,00

1.3. Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

1.4. Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents: SIA “MSSPARES” reģistrācijas Nr. 43603076120 ar piedāvāto cenu ar PVN: EUR 1220,00.

 

Kontakti:

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese: Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss 63012173

 

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” reģ. Nr. LV43603011548 piederošās  automašīnas VW TRANSPORTER (Valsts reģ. Nr. HN1384) atsavināšanas izsole.

 

Izsoles noteikumi:

 

Izsoles objekts: kustamā manta – automašīna:

VW TRANSPORTER

Valsts reģ. Nr. HN1384

Izlaiduma gads: 2003

Nobraukums: 210 928

TA dati: līdz 25/04/2022

Dīzeļdegviela

 

Trūkumi vai bojājumi:  Korozija un krāsojuma defekti, salona defekti, iepr. remontu pēdas, kravas furgons, CSDD apskate, motora defekti.

Izsoles vieta: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava.


Izsoles laiks: 2022. gada 18. maija pulksten 10.

 

Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 1120,-  (viens tūkstotis viens simts divdesmit eiro). Visi vērtējuma izcenojumi ar PVN 21%.

 

Informācija par izsoli: Nolikumā.

Pieteikums