20.4 °C, 1.5 m/s, 96.2 %

Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.005(6) 17,4 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.005(6) 17,4 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a
Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.005(6) 17,4 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

Dobeles  ielā 62a, Jelgavā nedzīvojamās telpas Nr 005(6)  ar platību 17.40 m2

Rezultātu publicēšanas datums: 29/05/2023

Priekšmets – izsole.

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2023-6

 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

1.

1) Pretendenta nosaukums: Fiziskā persona: J.Š.

2) Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 22/05/2023., plkst.  08:45;

3) Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,93

4) Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi

5) Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents: fiziskā persona – J.Š. ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 2,93 un ar nomas līguma termiņu: 5 gadi;

 

Kontakti:

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts:  info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss  63012173

 

 

Sludinājums par nomas tiesību izsoli  nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.005(6) 17,4 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a.

 

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2023-6 (būves kadastra apzīmējums 9000040390).

 

NOMAS OBJEKTA ADRESE: Jelgavā, Dobeles ielā 62a, Nr.005 (6)

KADASTRA NR.:  Būve ar kadastra Nr. 9000040390

IZMANTOŠANAS VEIDS: Birojam, pakalpojumiem

 

IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA: 2.53 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

IZSOLES SOLIS: 0.10 Eur /m2

 

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ: Līdz 5 gadiem

IZSOLES VEIDS : Pirmā rakstiskā izsole

IZNOMĀTĀJS: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI: Līdz 2023. gada 29.maijam plkst. 10:00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā

 

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS: Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv.

 

OBJEKTA APSKATE (VIETA, LAIKS): Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr. 29339125.

 

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI: Saskaņā ar Nolikumu.

 

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI: Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

 

Apakšnoma var tikt saskaņota ja apakšnomā tiek nodots ne vairāk kā 50% no nomas objekta platības.

 

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

 

Pieteikums

Nolikums