19 °C, 0.8 m/s, 85.8 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamenta Infrastruktūras projektu pārraudzības nodaļas vecākā būvinženiera amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaVakancesJelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamenta Infrastruktūras projektu pārraudzības nodaļas vecākā būvinženiera amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku)
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamenta Infrastruktūras projektu pārraudzības nodaļas vecākā būvinženiera amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” (Reģ. nr. 90000042516 ) Attīstības un pilsētplānošanas departamenta Infrastruktūras projektu pārraudzības nodaļas vecākā būvinženiera amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku):

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot tehniskās specifikācijas būvprojekta izstrādes, būvuzraudzības un citiem ar projektēšanu, tehniskās izpētes, ekspertīzes un būvniecību saistītu pakalpojumu iepirkumiem;
 • pieprasīt no citām valsts vai pašvaldību institūcijām tehniskos noteikumus departamenta kompetencē esošo būvprojektu un pētījumu veikšanai, veikt to apkopošanu;
 • konsultēt projektēšanas un būvniecības jautājumos t.sk. piedalīties būvniecības jautājumu sanāksmēs un nodrošināt pašvaldības interešu pārstāvniecību;
 • pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas amata kompetences ietvaros;
 • izskatīt un sniegt atzinumu par būvprojektiem, kur pasūtītājs ir pašvaldība vai tās iestādēs.
 • amata kompetences ietvaros piedalīties pašvaldības būvobjektu plānotajā būvniecībā (tehniskā apsekošana, projektēšana, būvekspertīze, uzraudzība, būvdarbi).

 

Prasības pretendentam:

 • akadēmiskā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecībā vai inženierzinātnēs;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta profesionālā darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādēs būvniecības jomā ilgāka par vienu gadu;
 • tiesiskā regulējuma pārzināšana pašvaldības darbības jomā t.sk., par būvniecību, būvuzraudzību un projektēšanu;
 • labas digitālās prasmes datu apstrādē un analīzē;
 • teicamas prasmes darboties programmās AutoCad, Excel, Word;
 • prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta un precizitāte pienākumu izpildē;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

 

Pieteikuma dokumenti:

 • motivēts pieteikums, kurā atspoguļotas pretendenta zināšanas, prasmes, kompetences atbilstoši izvirzītajām prasībām un veicamajiem amata pienākumiem;
 • dzīves un iepriekšējo darba, un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas

iesniedzami līdz 2023.gada 18.jūnijam (ieskaitot) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Administratīvā departamenta Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā ar norādi “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamenta Infrastruktūras projektu pārraudzības nodaļas vecākā būvinženiera amata konkursam” vai jāiesūta elektroniski (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu indra.luse@jelgava.lv , tālrunis uzziņām: 63005498.

 

Amats klasificēts ar profesijas klasifikatora kodu 2142 01, 23.amata saime  VI līmenis, 12.mēnešalgu grupa ar mēnešalgu 1957,00 eiro bruto.

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža. Papildus informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības mājaslapas sadaļā “Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).