17.5 °C, 7.7 m/s, 77.7 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājus

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaVakancesJelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājus
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājus

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” (Reģ. Nr. 90000074738) aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājus (amata kods 2342 01).

 

Darba izpildes vieta: pirmsskolas izglītības iestāde, Brīvības bulvāris 31A, Jelgava.

 

Darba pienākumi:

 • Īstenot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei.
 • Plānot un realizēt pedagoģisko darbu saskaņā ar iestādē realizējamo pirmsskolas izglītības programmu, iestādes nolikumu un izvirzītajiem gada galvenajiem uzdevumiem.
 • Pilnveidot iestādes vidi, mācību materiālo un  metodisko bāzi mūsdienīga izglītības procesa īstenošanai.
 • Sadarboties ar bērnu likumiskajiem pārstāvjiem ( vecākiem) bērnu mācīšanās vajadzību nodrošināšanai un snieguma paaugstināšanai.
 • Analizēt bērnu sasniegumus un ar tiem iepazīstināt vecākus, veicināt pozitīvu attīstības dinamiku.
 • Regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju. 

Prasības kandidātiem:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas  un komunikācijas tehnoloģijām.
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
 • Prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību.

Mēs piedāvājam:

 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
 • Darba alga saskaņā ar pedagogu tarifikāciju,  EUR 1070,00 (bruto) par 1 likmi mēnesī.
 • Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.

 

Dzīves, iepriekšējā darba, profesionālās prakses pieredzes aprakstu (CV) līdz 2023. gada 20. martam sūtīt uz e-pastu: anna.sloka@izglitiba.jelgava.lv  ar norādi “Pirmsskolas izglītības iestādes personāls”.

 

Iesniedzot pieteikumu uz vakanto amatu, pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei pretendentu atlases mērķim- pirmsskolas izglītības iestādes personāla atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no pieteikuma iesniegšanas brīža. Papildus informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības mājaslapas sadaļā “Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).