15.6 °C, 2 m/s, 92.7 %

Detālplānojums nekustamajam īpašumam Stadiona ielā 38, Jelgavā

Detālplānojums nekustamajam īpašumam Stadiona ielā 38, Jelgavā

Apstiprināts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 2023.gada 27.jūlija lēmumu Nr.2.1-26.3/3105 “Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Stadiona ielā 38, Jelgavā, apstiprināšana”.

 

Detālplānojuma materiāli un dokumentācija par izstrādi pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā ŠEIT.