17 °C, 4.1 m/s, 95.7 %

JPD2016/16/AK

JPD2016/16/AK

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 29.augustam plkst. 15.00 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131.kabinetā, darbdienās: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 Piedāvājums jāiesniedz līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: Dace Dimanta, e-pasts: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484

Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519

Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt atklātu konkursu „” (id.Nr.JPD2016/16/AK), jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus iepirkuma dokumentācijā un tehniskajās specifikācijās.

NOLIKUMS.pdf

Buvprojekts 1 2 3 sejums (99.22 mb)
Buvprojekts 4 5 6 sejums (113.44 mb)
Buvprojekts 7 8 sejums (30.57 mb)
Buvprojekts 9 10 sejums (12.29 mb)
Darbu apjomi (128 kb)
PIELIKUMI (813 kb)