24.3 °C, 5.6 m/s, 84.7 %

Pilsēta

Sākumlapa JaunumiPilsētaNobalso par labāko līdzdalības projektu ideju!
Nobalso par labāko līdzdalības projektu ideju!
01/07/2024

Līdz 31. jūlijam tīmekļvietnē www.jelgava.lv iedzīvotāji aicināti balsot par sabiedrisko organizāciju un privātpersonu iesniegtajām līdzdalības projektu idejām. Idejas, kas balsojumā saņems vislielāko iedzīvotāju atbalstu, realizēs pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”. Kopējais finansējums Jelgavas pašvaldības rīkotajā līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursā šogad ir 40 000 eiro, bet vienas idejas īstenošanai tas nedrīkst pārsniegt 20 000 eiro. Iedzīvotāju balsojumam nodotas piecas apkaimju attīstības idejas.

Šogad līdzdalības projektu idejas varēja iesniegt līdz 30. aprīlim, un pašvaldība saņēma kopumā piecus ideju pieteikumus – divus no biedrībām un trīs no fiziskām personām. Iesniegtās idejas, pirms nodot iedzīvotāju balsojumam, tika vērtētas divās kārtās. Proti, saskaņā ar konkursa nolikumu vienam projektam paredzētais finansējums ir ne vairāk kā 20 000 eiro, ieskaitot visus nodokļus un nodevas, kā arī iespējamo izmaksu pieaugumu projekta īstenošanas stadijā. Projektam bija jāatbilst arī citiem kritērijiem: projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša ārtelpa; īstenojot projektu, tiek uzlabota apkaimes publiskā infrastruktūra, un šiem uzlabojumiem ir sabiedriski nozīmīga vērtība; projektam nedrīkst būt komerciāls, reliģisks vai politisks raksturs. Pēc ideju izvērtēšanas pieņemts lēmums visas piecas iesniegtās idejas virzīt iedzīvotāju balsojumam.

Līdz 31. jūlijam Jelgavā deklarētie iedzīvotāji vecumā no 16 gadiem, izmantojot stingro autorizāciju – internetbanku vai eParakstu, reizi dienā tīmekļvietnē www. Jelgava.lv var nobalsot par labāko projekta ideju. Informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības kā datu pārziņa veikto datu apstrādi pieejama šeit. Tās idejas, kas saņems lielāko iedzīvotāju atbalstu, tiks realizētas. Pašvaldības budžetā šim mērķim šogad paredzēti 40 000 eiro. Jāatgādina, ka konkursa mērķis ir veicināt Jelgavas apkaimju attīstību, iesaistīt iedzīvotājus apkaimju attīstībā, radīt publiski pieejamus uzlabojumus pilsētvidē, veicinot iedzīvotāju sadarbību un radošumu. Tajā varēja iesaistīties gan sabiedriskās organizācijas, gan privātpersonas, kas ieinteresētas tuvākās apkaimes iedzīvotājiem aktuālu teritorijas labiekārtošanas un attīstības projektu realizēšanā. Vienlaikus tādā veidā pašvaldība iegūst atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi jelgavniekiem.

 

Nobalsot par labāko apkaimju attīstības ideju ŠEIT!

Balsojumam nodotās apkaimju attīstības idejas

1. Mācību un rekreācijas zonas labiekārtojuma priekšlikums Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Iesniedzējs – fiziska persona.

Projekta idejas īstenošanas vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas teritorija Sarmas ielā 2.

Projekta pieteikuma iesniedzēja prognozētās izmaksas – 20 000 eiro.

IESNIEGTAIS PROJEKTA IDEJAS APRAKSTS:

“Projekta mērķis ir radīt mācību un rekreācijas zonu, kurā skolēniem būtu iespēja mācīties, atpūsties, apgūt augus un praktiski darboties. Vienlaikus tā paredzēta arī kā ētiska un izglītojoša vieta gan vecākiem ar bērniem, gan jauniešiem, gan vecāka gadagājuma iedzīvotājiem. Projekta risinājumā paredzētas desmit dārza kastes (četri dažādi izmēri), viena komposta kaste un 24 sēžamie elementi jeb kubi. Dārza kastu integrēšana skolas teritorijā sniegtu pievilcīgu un izglītojošu vidi, kurā skolotājiem būtu iespēja mācību apguvē integrēt skolas ārtelpu, ļaujot skolēniem iepazīt augu sortimentu, apsaimniekot un novērot visus saistošos procesus. Izvēlētais augu sortiments ir garšaugi un ārstniecības augi, kas sastāv no kokaugiem, ziemcietēm un viengadīgiem augiem. Komposta kaste skolas teritorijā veicinātu zaļo domāšanu un vienlaikus piedāvātu vēl vienu ievirzi praktiskajam mācību procesam. Zonā paredzēts izvietot arī 24 kubveida stiklšķiedras sēdekļus skolas simbolikai atbilstošā sarkanā krāsā, lai jaunieši pilnvērtīgi un ērti varētu piedalīties mācību procesā, rekreācijas un sabiedriskajās aktivitātēs. Priekšlikums paredz elementus izvietot pie esošās zaļās klases zonas. Kopumā projekta risinājums veidotu skolas telpu interaktīvu, praktisku un veicinātu jelgavnieku sadarbību un radošumu gan tuvākajā nākotnē, gan ilgtspējīgākā mērogā pēc teritorijas attīstības plāna realizācijas.”s teritorijā

 

2. Sporta un rotaļu laukuma izveide Pērnavas ielas rajonā

Iesniedzējs – fiziska persona.

Projekta idejas īstenošanas vieta – starp Pērnavas ielas 18, 20, 22 un Vecā ceļa 53 daudzdzīvokļu mājām.

Projekta pieteikuma iesniedzēja prognozētās izmaksas – 19 940,20 eiro.

IESNIEGTAIS PROJEKTA IDEJAS APRAKSTS:

“Projekta galvenā mērķauditorija ir ikviena persona, kura vēlas socializēties, aktīvi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, vienlīdz veicinot piederību Pērnavas ielas rajonam un kopienai. Iegūstot finansējumu idejai, blakus smilškastēm Pērnavas ielā tiks veidots bērnu sporta un rotaļu laukums. Līdz ar to tiks radīta iespēja visai ģimenei būt kopā un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, trenēt izturību un socializēties ar citiem cilvēkiem. Bērnu sporta un rotaļu laukumā tiek plānots vingrošanas komplekss, rotaļu komplekss ar slīdkalniņu, divvietīgas šūpoles. Plānotais rotaļu komplekss atbilst vecuma diapazonam no viena līdz 14 gadiem. Īstenojot projektu, tiks radīts publiski pieejams objekta uzlabojums apkaimē.”

 

3. Gājēju ietves izveide Pulkveža Oskara Kalpaka ielā “Ej droši un darbojies radoši!”

Iesniedzējs – biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”.

Projekta idejas īstenošanas vieta – Pulkveža Oskara Kalpaka iela 14A un 14B.

Projekta pieteikuma iesniedzēja prognozētās izmaksas – 19 991,99 eiro.

IESNIEGTAIS PROJEKTA IDEJAS APRAKSTS:

“Projekta mērķis, izbūvējot gājēju ietvi gar iebrauktuvi pie īpašumiem Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 14A un 14B, ir uzlabot satiksmes drošību ceļā uz izglītības iestādi “BJMK Rokskola” un jauniešu centru “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”. Pašlaik caur pašvaldībai piederošu zemesgabalu ir iespējams piekļūt trīs īpašumiem, no kuriem divi ir izglītības iestādes, bet vienā īpašumā atrodas noliktava vai ražotne. Vienīgais iebraucamais ceļš, kura platums ir tāds, lai uz tā, uzmanīgi braucot, spētu samainīties divas automašīnas, ir kļuvis ļoti noslogots: uz izglītības iestādēm ar auto tiek atvesti bērni, bet uz vienu no īpašumiem regulāri brauc kravas mašīnas. Ja iebrauktuvē gar malu ir novietotas automašīnas, tad iebraukt ir iespējams vienlaikus tikai vienai automašīnai, kas atsevišķos diennakts laikos veido lokālus satiksmes sastrēgumus Pulkveža Oskara Kalpaka ielā. Teritorijā ikdienā regulāri stāvēšanai novietotas apmēram 20–25 automašīnas, papildus tam notiek auto iebraukšana, kad vecāki atved un aizved bērnus, tādējādi satiksme kļūst intensīva. Gājējiem teritorijā ir priekšroka, tomēr viņu nokļūšana līdz ēkām ir problemātiska – ja tajā brīdī brauc smagā mašīna vai samainās divi auto, bērniem un jauniešiem atliek ļoti maz vietas, un tas nav droši. Turklāt teritorija ir bedraina, samērā tumša, peļķēs krājas ūdens, šķērsojamais laukums ir nelīdzens un dubļains. Ikdienā uz BJMK nāk ap 100 bērnu un jauniešu no teju visām Jelgavas skolām, no rītiem uz muzikālām ekskursijām nāk arī pirmsskolu grupas. Tāpat ir sagatavota programma “Skolas soma”, lai uzņemtu skolēnu grupas, plānoti publiski pasākumi un citas aktivitātes, un tas viss satiksmes un gājēju intensitāti tikai palielinās. Nodalot gājējus no satiksmes kopējās plūsmas, tiks gan atrisināta vides pieejamība, gan uzlabota satiksmes drošība.”

 

4. Jelgavas pašvaldībai piederošā koplietošanas ceļa ar kad. nr. 09000040544 daļēja asfaltēšana

Iesniedzējs – fiziska persona.

Projekta idejas īstenošanas vieta – Dobeles šosejas 6 rajonā; koplietošanas ceļš ar kad. nr. 09000040544.

Projekta pieteikuma iesniedzēja prognozētās izmaksas – 19 606,79 eiro.

IESNIEGTAIS PROJEKTA IDEJAS APRAKSTS:

“Lai uzlabotu satiksmes infrastruktūru Dobeles šosejas 6 rajonā, radusies doma noasfaltēt daļu no pašvaldības koplietošanas ceļa, kas ir vienīgā iebrauktuve teritorijās, kurās jelgavniekiem sniedz pakalpojumus daudzi Jelgavas pilsētas nodokļu maksātāji – uzņēmēji.

Līdz šim, lai varētu izbraukt pa šo ceļu, ir notikusi piebraucamā ceļa virsmas seguma piebēršana (ar dolomīta šķembu materiāla maisījumu) un veikta izlīdzināšana, bet šī darbība sniedz tikai īslaicīgu rezultātu, jo jau pēc pāris nedēļām ir nepieciešams kārtējais ceļa remonts. Proti, bedres sasniedz pat 45–50 centimetru dziļumu un piecu metru platumu, un tas jelgavniekiem sagādā problēmas. Pa šo ceļu nevar ne braukt, ne paiet, jo ceļa malās atrodas žogs. Pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” iegulda lielus resursus, bet rezultāts ir īslaicīgs – bez ceļa seguma nostiprināšanas ar asfaltu arī turpmākie pasākumi situāciju neuzlabos. Lūdzam atbalstīt šo ideju un vismaz daļēji (60 x 6 metru platībā) noasfaltēt pašvaldības ceļu, jo tas kardināli uzlabos satiksmes infrastruktūru un sniegs lielu labumu Jelgavas iedzīvotājiem.”

 

5. Bērnu rotaļu laukums Jelgavas līnijās

Iesniedzējs – biedrība “Jelgavas līnijas”.

Projekta idejas īstenošanas vieta – blakus īpašumam 4. līnijā 1a; kad. nr. 09000210244.

Projekta pieteikuma iesniedzēja prognozētās izmaksas – 19 999,33 eiro.

IESNIEGTAIS PROJEKTA IDEJAS APRAKSTS:

“Lai dažādotu apkaimes ģimeņu ar bērniem brīvā laika pavadīšanas iespējas un veicinātu fiziskās aktivitātes svaigā gaisā, radusies ideja Jelgavas līniju apkaimes teritorijā izveidot brīvi pieejamu, daudzveidīgu, dažādām bērnu vecuma grupām atbilstošu rotaļu laukumu.

Tādējādi tiktu sniegta iespēja apkaimes bērniem ne tikai no daudzdzīvokļu namiem, bet arī privātmājām kvalitatīvi un aktīvi pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā. Laukumu plānots izveidot 9 x 15 metru plašā teritorijā, un tajā plānots izvietot divvietīgas klasiskās šūpoles, kur vienas no šūpolēm pielāgotas bērniem jau no viena gada vecuma, rotaļu kompleksu ar plašu rotaļu platformu, uz kuru ved dažādi kāpelēšanas elementi no vairākām pusēm, slīdkalniņu ar apmalēm, ugunsdzēsēju šļūkšanas stieni, tīklu trepes, slīpu kāpšanas sienu ar atbalsta trosi, vertikālas kāpnes, atsperu šūpoles pašiem mazākajiem bērniem ar Jelgavas pilsētas alnīša simbolu, kvadrātveida smilškasti ar platformām sēdēšanai, kā arī koka soliņu.

Rūpēs par bērnu drošību laukumā plānots smilts segums. Savukārt plānotā rotaļu laukuma atrašanās vieta ir stratēģiski ērtā teritorijā – tuvumā atrodas Miezītes bibliotēka, āra sporta trenažieru laukums, veikals un droša, pārredzama zaļā zona. Izveidojot rotaļu laukumu Jelgavas līnijās, pilsētā būs vēl viena sakopta un attīstīta teritorija, tādējādi aicinot apkaimes iedzīvotājus rūpēties par tās uzturēšanu kā piederības simbolu un ģenerēt idejas apkaimes turpmākai attīstībai.”

 

Nobalsot par labāko apkaimju attīstības ideju ŠEIT!