19 °C, 3.5 m/s, 72.2 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPašvaldībaŠogad saņemtas piecas līdzdalības projektu idejas
Šogad saņemtas piecas līdzdalības projektu idejas
23/06/2024

Jelgavas pašvaldības rīkotajā līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursā no sabiedriskajām organizācijām un privātpersonām pašvaldība saņēmusi piecas apkaimju teritoriju labiekārtošanas un attīstības idejas. Vispirms idejas tiek vērtētas, lai pārliecinātos, vai tās atbilst konkursa nolikumā minētajām prasībām. Pēc tam izskatītās idejas tiks nodotas iedzīvotāju balsojumam, un vislielāko atbalstu saņēmušās idejas realizēs pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”.

Šogad apkaimju attīstības idejas varēja iesniegt līdz 30. aprīlim, un pašvaldība saņēma kopumā piecus ideju pieteikumus – divus no biedrībām un trīs no fiziskām personām. Viena no fiziskas personas iesniegtajām idejām ir koplietošanas ceļa daļēja asfaltēšana Dobeles šosejā 6. Lai uzlabotu satiksmes infrastruktūru, iesniedzējs rosina veikt asfaltēšanas darbus uz pašvaldības koplietošanas ceļa, kas ir vienīgā iebrauktuve teritorijā, kur pakalpojumus sniedz vairāki pilsētas uzņēmēji. Tāpat no fiziskas personas saņemta ideja par bērnu sporta un rotaļu laukuma izveidi Pērnavas ielas rajonā. Idejas pieteikumā norādīts, ka “tādējādi Pērnavas ielas kopienai tiktu nodrošināta iespēja lietderīgi pavadīt laiku, trenēt izturību un socializēties ar citiem cilvēkiem”. Vēl viena fiziskas personas iesniegtā ideja paredz mācību un rekreācijas zonas labiekārtošanu Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas teritorijā. Projekta mērķis ir radīt vietu, kur mācīties, atpūsties, iepazīt augu sortimentu un praktiski darboties. Savukārt no pilsētas biedrības saņemtā ideja ir par brīvi pieejamu, dažādām bērnu vecuma grupām atbilstošu rotaļu laukumu izveidi lietderīgai brīvā laika pavadīšanai Jelgavas līniju apkaimes teritorijā. Bet cita pašvaldībā iesniegtā pilsētas biedrības ideja paredz gājēju ietves izveidi Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 14a un 14b. Iesniedzēji norāda, ka šim projektam ir divi mērķi – atdzīvināt vēsturisku zaļo zonu Jelgavas pilsētas centrā, padarot to pieejamu iedzīvotājiem, kā arī uzlabot gājēju drošību ceļā uz izglītības iestādi “BJMK Rokskola”.

Iesniegtās idejas, pirms nodot iedzīvotāju balsojumam, vērtētas divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija vērtēja pieteikumu atbilstību nolikuma prasībām, kas saistītas ar iesniegšanas kārtību. Atbilstošos pieteikumus komisija virzīja iestādei “Pilsētsaimniecība” projekta īstenošanas iespējamības izvērtēšanai, veicamo darbību un prognozējamā nepieciešamā finansējuma noteikšanai. Proti, saskaņā ar konkursa nolikumu idejas īstenošanu drīkst veikt tikai uz pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala. Projekta īstenošanai prognozējamais finanšu līdzekļu apjoms ir ne vairāk kā 20 000 eiro, ieskaitot visus nodokļus un nodevas, kā arī iespējamo izmaksu pieaugumu projekta īstenošanas stadijā. Finansējuma piešķiršanai izvirzītajiem projektiem jāatbilst arī citiem kritērijiem: projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša ārtelpa; īstenojot projektu, tiek uzlabota apkaimes publiskā infrastruktūra, šiem uzlabojumiem ir sabiedriski nozīmīga vērtība; projektam nedrīkst būt komerciāls, reliģisks vai politisks raksturs.

Idejas, kas atbilst konkursa nolikumam un to īstenošana ir iespējama, tiks nodotas iedzīvotāju balsojumam. Jāpiebilst, ka šogad pašvaldības budžetā ideju realizēšanai piešķirtais finansējums ir 40 000 eiro.

Konkursa mērķis ir veicināt Jelgavas apkaimju attīstību, iesaistīt iedzīvotājus apkaimju attīstībā, radīt publiski pieejamus uzlabojumus pilsētvidē, veicinot iedzīvotāju sadarbību un radošumu. Tajā varēja iesaistīties gan sabiedriskās organizācijas, gan privātpersonas, kas ieinteresētas tuvākās apkaimes iedzīvotājiem aktuālu teritorijas labiekārtošanas un attīstības projektu realizēšanā. Vienlaikus tādā veidā pašvaldība iegūst atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi jelgavniekiem.