18.8 °C, 1.7 m/s, 69.8 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītība1. internātpamatskola kļūst par speciālās izglītības attīstības centru Zemgalē
1. internātpamatskola kļūst par speciālās izglītības attīstības centru Zemgalē
24/08/2017

No 1. septembra mainīsies Jelgavas 1. internātpamatskolas statuss – Izglītības un zinātnes ministrija 30. jūnijā izglītības iestādei piešķīra speciālās izglītības attīstības centra statusu. Tas būs viens no diviem šādiem centriem Zemgales reģionā. Līdz ar statusa maiņu šodien Jelgavas domes sēdē apstiprināts arī jaunais skolas nolikums un nosaukums. Turpmāk skolas nosaukums būs Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs.

Līdz ar statusa maiņu Jelgavas 1. internātpamatskola kā
attīstības centrs papildus veiks konsultatīvu un metodisku darbu
kvalitatīvas iekļaujošas izglītības nodrošināšanai, strādājot gan
ar skolēniem ar speciālām vajadzībām, gan ar viņu vecākiem un
likumiskajiem pārstāvjiem, gan arī pedagogiem, nodrošinot agrīnu
speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem
atbilstoši izglītības iestādes specializācijai.

«No tā, ka mēs kļūsim par attīstības centru, ieguvēji būs ne
tikai mūsu skolas audzēkņi, bet arī visa pilsēta, jo speciālajai
izglītībai un skolēniem ar īpašām vajadzībām tiks veltīts lielāks
darbs. Atbalstīsim citu skolu pedagogus, konsultējot, kā labāk
strādāt ar šādiem skolēniem, izstrādāsim metodiskos materiālus,
rīkosim izglītojošus pasākumus plašākām interesentu grupām,»
skaidro 1. internātpamatskolas direktore Gunda Balode, norādot, ka
kritēriji, kas jāveic attīstības centram, definēti Ministru
kabineta noteikumos Nr.187 «Noteikumi par kritērijiem un kārtību,
kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības
attīstības centra statusu». Tie paredz, ka iestādei mācību gada
laikā jāsniedz konsultācijas vismaz 50 citu reģiona skolu
pedagogiem un vismaz 50 skolēniem ar speciālām vajadzībām, kā arī
viņu vecākiem. Tāpat ir jāizstrādā vismaz divi metodiskie
materiāli, kas jāpublicē savā mājaslapā, savukārt kalendārā gada
laikā ir jānoorganizē vismaz divi informatīvi pasākumi par
iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām skolēniem ar speciālām
vajadzībām. Informācija par speciālistu konsultāciju laikiem un
plānotajiem pasākumiem tiks publicēta skolas mājaslapā
www.jelgava1isk.lv. Gan konsultācijas, gan izglītojošie pasākumi
būs pieejami bez maksas.

Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi, ka katrā reģionā
var būt ne vairāk kā divi šādi speciālās izglītības attīstības
centri, un Zemgalē otrs centrs atrodas Koknesē. «Mēs visu
iepriekšējo mācību gadu mērķtiecīgi strādājām pie tā, lai īstenotu
nepieciešamos kritērijus centra statusa iegūšanai,» skaidro
G.Balode, piebilstot, ka ministrija izvērtējusi vairāku izglītības
iestāžu pieteikumus, bet attīstības centra statusu piešķīrusi tieši
Jelgavas 1. internātpamatskolai. Izglītības un zinātnes ministrija
speciālās izglītības iestādes atbilstību centra statusam atkārtoti
izvērtēs pēc diviem gadiem.

Skolas līdzšinējo darbu jaunais statuss būtiski neietekmēs, jo,
kā norāda direktore, ar konsultēšanu speciālisti nodarbojās arī
līdz šim, atbalstot ne tikai savas skolas audzēkņus un viņu
ģimenes. Tiesa, iegūstot attīstības centra statusu, valsts piešķirs
finansējumu direktora vietnieka metodiskajā darbā un divu
izglītības metodiķu algošanai. «Mēs turpināsim īstenot līdzšinējās
mācību programmas,» uzsver direktore, norādot, ka šobrīd skolā ir
piecas licencētas speciālās programmas: speciālā pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;
speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskajām
saslimšanām; speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem; speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem; speciālās
pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem. «Joprojām aicinām bērnus 2017./2018. mācību gadā
pieteikties programmā izglītojamajiem ar fiziskās attīstības
traucējumiem un ar somatiskajām saslimšanām,» tā G.Balode, aicinot
vecākus sazināties ar skolas sekretāri pa tālruni 63029514.
Skolēniem tiek nodrošināta laba infrastruktūra, moderns internāts
un bezmaksas ēdināšana četras reizes dienā.

Foto: JV arhīvs