19.9 °C, 6.3 m/s, 82.8 %

Izglītība

1. klasē uzņemti jau puse bērnu
17/01/2010

Pirmklasnieku reģistrācija mūsu pilsētas izglītības iestādēs rit pilnā sparā – skolu vadītāji pārliecināti, ka skolēnu netrūks un tiks izveidotas tieši tik klases, cik sākotnēji prognozēts. Taču 4. pamatskolā pirmklasnieku uzņemšana jau noslēgusies, tāpēc vecāki bērnam aicināti izvēlēties citu skolu – reģistrācija vēl turpinās 2. un 3. pamatskolā, kā arī 4., 5. un 6. vidusskolā.

Sintija Čepanone

Pirmklasnieku reģistrācija mūsu pilsētas izglītības
iestādēs rit pilnā sparā – skolu vadītāji pārliecināti, ka skolēnu
netrūks un tiks izveidotas tieši tik klases, cik sākotnēji
prognozēts. Taču 4. pamatskolā pirmklasnieku uzņemšana jau
noslēgusies, tāpēc vecāki bērnam aicināti izvēlēties citu skolu –
reģistrācija vēl turpinās 2. un 3. pamatskolā, kā arī 4., 5. un 6.
vidusskolā. 

«Jau pirmajā nedēļā, kopš sākās pirmklasnieku reģistrēšana mācībām,
mūsu skolā bija uzņemti visi 180 skolēni, kas kopumā mācīsies sešās
pirmajās klasēs. Galvenokārt jau mūsu skolu savam bērnam vecāki
izvēlējušies tāpēc, ka brāļi vai māsas pie mums mācījušies, taču
tas noteikti ir arī skolotāju nopelns – nereti vecāki vēlas, lai
bērns mācītos pie konkrēta pedagoga,» teic 4. pamatskolas direktore
Agita Lundberga, piebilstot, ka pērn pirmklasnieku reģistrācija
šajā skolā noslēgusies februāra vidū.
Uz vecāku aktivitāti norāda arī citu izglītības iestāžu vadītāji –
piemēram, 3. pamatskolā šīs nedēļas sākumā 1. klasē jau bija
reģistrēti deviņdesmit bērni, 5. vidusskolā – piecpadsmit, 2.
pamatskolā – 26, un katru dienu šis skaits turpina augt. «Kopumā
plānojam uzņemt 85 pirmklasniekus jeb izveidot trīs 1. klases, kā
tas ir arī šajā mācību gadā. Esmu pārliecināta, ka tas mums arī
izdosies, jo vecāki novērtē gan mūsu skolas vidi, gan arī mācību
procesa kvalitāti,» teic 2. pamatskolas direktore Ludmila
Gineite.
Līdzīgu viedokli pauž arī 3. pamatskolas vadītājs Juris Skupskis,
akcentējot, ka bērnu skaits jau pašlaik ir pietiekams, lai
nokomplektētu trīs pirmās klases. «Katru gadu mūsu skolā tiek
izveidotas piecas sešas pirmās klases. Domāju, ka arī šajā 1.
septembrī pirmklasnieki mācības sāks sešās klasēs – vidēji pa 28
skolēniem katrā,» tā J.Skrupskis.
«Vecāki ļoti lielu interesi izrāda par papildu nodarbībām un ļoti
rūpīgi apsver, kādas nodarbības – hokeja, daiļslidošanas,
peldēšanas, basketbola vai citas – bērns apmeklēs, uzsākot skolas
gaitas. Šī iespēja ir ļoti svarīgs faktors izvēlei par labu mūsu
skolai,» teic direktora vietniece saimnieciskajos jautājumos
skolotāja Jadviga Losa, kas pašlaik veic pirmklasnieku
reģistrēšanu. Savukārt 4. vidusskolas direktors Agris Celms
apliecina: «Pārliel­upes iedzīvotāji zina, ka šī ir viņu skola,
tādēļ arī reģistrēšanās intensitāte būtiski neatšķiras no pērn
piedzīvotās.»
Jāatgādina, ka nākamajā mācību gadā mūsu pilsētā skolas gaitas
jāuzsāk 650 bērniem, kas dzimuši 2003. gadā.
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza uzsver, ka vieta
1. klasē būs nodrošināta visiem bērniem, kam jāuzsāk skolas gaitas,
tādēļ vecākiem atgādina – bažām, ka bērns nevarēs uzsākt mācības 1.
klasē, nav pamata. «Taču vienlaicīgi vecākus arī aicinu šo
atbildīgo lēmumu neatstāt uz pēdējo brīdi, jo tas, ka bērns sāk
izglītošanos 1. klasē, ģimenei ir ļoti nozīmīgs notikums,» tā
G.Auza, vecākus aicinot par to runāt ar topošo pirmklasnieku,
iepazīstināt viņu gan ar skolu, kurā viņš mācīsies, gan ar ceļu uz
to.