24.4 °C, 3.7 m/s, 45.1 %

Pilsētā

10. klasēs vēl ir brīvas vietas
04/07/2008

Pilsētas skolu 10. klasēs patlaban no 568 vietām aizpildītas 535, vēl ir iespēja pieteikties mācībām 4., 5. un 6. vidusskolā. Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza gan vienlaikus mudina vecākus un skolēnus labi pārdomāt, vai vidusskola tiešām būs jaunietim pa spēkam – varbūt labāk izvēlēties kādu no Jelgavas profesionālajām skolām.

Ritma Gaidamoviča

Pilsētas skolu 10. klasēs patlaban no 568 vietām
aizpildītas 535, vēl ir iespēja pieteikties mācībām 4., 5. un 6.
vidusskolā. Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza gan
vienlaikus mudina vecākus un skolēnus labi pārdomāt, vai vidusskola
tiešām būs jaunietim pa spēkam – varbūt labāk izvēlēties kādu no
Jelgavas profesionālajām skolām.

2008./2009. mācību gadā sešās pilsētas skolās plānots izveidot
divdesmit 10. klases ar kopumā 568 skolēniem. Oficiālā uzņemšana
visās skolās ir noslēgusies, taču trijās izglītības iestādēs vēl
palikušas brīvas vietas – 4. vidusskola vēl var uzņemt astoņus, 5.
vidusskola – 19, bet 6. vidusskola – sešus skolēnus. Papildus
uzņemšana skolās notiks augustā. G.Auza pēc iepriekšējo gadu
pieredzes atzīst, ka brīvās vietas noteikti tikšot aizpildītas, jo
augustā pilsētā atgriežas tie jaunieši, kas mēģinājuši iestāties
profesionālo izglītības iestāžu četrgadīgajā mācību kursā, bet, ja
tas nav izdevies, izvēlas mācīties vidusskolā.
Vienlaikus gan jāuzsver, ka visās ģimnāzijās un vidusskolās klases
ir nokomplektētas un skolēnu pieprasījums bijis liels – dažkārt
varbūt pat nepārdomāti jaunieši vēlējušies mācības turpināt tieši
ģimnāzijā vai vidusskolā, lai gan atsevišķos priekšmetos pamatskolā
viņu vērtējums bijis zemāks par 4 ballēm.
«Gribu mudināt gan skolēnus, gan vecākus pārdomāt, vai šādā
gadījumā izvēlēties mācīties vidusskolā. Pieredze rāda, ka
vidusskolas programma skolēnam bez stabilām priekšzināšanām ir
sarežģīta, papildu daudz jāstrādā, taču ne vienmēr pietiek
vēlēšanās un apņēmības to darīt. Tāpēc vajadzētu domāt par kādas
profesionālās izglītības programmas apguvi, kur jaunietis iegūst
profesionālo un arī vidējo izglītību, kas vēlāk ļauj turpināt
mācības arī augstskolā,» atzīst vadītāja.
Pieredze apliecina arī to, ka skolēni, saskaroties ar pirmajām
grūtībām vidusskolā, no tās izstājas. Un tad situācija ir vēl
sarežģītāka, jo mācību gada vidū mainīt skolu ir ļoti
problemātiski.