3.4 °C, 5.4 m/s, 85.3 %

Izglītība

170 muzeji vienā mājaslapā
10/03/2008

Interneta mājaslapā “www.muzeji.lv” apkopota informācija par 170 Latvijas muzejiem.

Interneta mājaslapā “www.muzeji.lv” apkopota informācija
par 170 Latvijas muzejiem.

Mājaslapu izstrādāja “SigmaNet”, dizaina autors ir Agris
Dzilna.

Mājaslapas mērķis ir vienotā informatīvā telpā mūsdienīgā valodā
popularizēt visu Latvijas muzeju radītos pakalpojumus, sniegt
ticamu, aktuālu un vispusīgu informāciju sabiedrībai un muzeju
darbiniekiem, palīdzēt iekļaut muzejos saglabāto kultūrvēsturisko
mantojumu mūsdienu kultūras, izglītības un rekreācijas procesos,
veicināt muzeju un sabiedrības sadarbību. Lai stāstītu par muzeju
dzīvi, ir izveidots Latvijas muzeju katalogs, kurā ir muzeja,
pastāvīgo ekspozīciju un citu aktivitāšu apraksts, darba laiks,
darbinieku kontakti.

Muzeju var atrast pēc nosaukuma, rajona vai tēmas.

Patlaban katalogā ir 170 Latvijas muzeji, kas ir plašākais un
jaunākais šāda veida uzziņas avots. Notikumu kalendārā ir gan
gaidāmie pasākumi, izstādes un akcijas, gan katras dienas muzeju
piedāvājums.

Mājaslapā atrodamas tādas sadaļas kā muzeju dzīves aktualitātes,
“Muzeju Vēstnesis”, kur pieejama ikmēneša Muzeju biedrības
laikraksta elektroniskā versija un pedagoģiskās programmas, kas
stāsta par to muzeju dzīves daļu, kas ir mazāk pazīstama. Tās ir
ziņas par jaunieguvumiem, īpašām akcijām, konferencēm, pieredzes
braucieniem, jaunām pedagoģiskām programmām, publikācijām,
notikumiem, kā arī cilvēkiem, kas strādā un atbalsta muzejus, par
muzeju kopīgajiem pasākumiem, vērtībām un mērķiem. Lai uzklausītu
muzeju apmeklētāju viedokli, ir izveidota gan iespēja nosūtīt
vēstuli Muzeju biedrībai, izveidot diskusiju, gan arī izteikt
publiski savu viedokli.

www.LETA.lv