24.9 °C, 2.8 m/s, 53.3 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītība2. pamatskolas skolēni un vecāki izveidojuši piecas eksperimentu stacijas
2. pamatskolas skolēni un vecāki izveidojuši piecas eksperimentu stacijas
14/01/2013

Lai rosinātu skolēnus pievērsties eksaktajām zinātnēm caur pētniecisko darbu, šajā mācību gadā vairākās pilsētas skolās ik pa laikam tiek izvietotas īpašas 52 «Miniphanomenta» eksperimentu stacijas, kurās skolēni patstāvīgi var darboties starpbrīžos, rosinot radošo un tehnisko domāšanu. Līdz šim stacijas izvietotas jau piecās pilsētas skolās, bet Jelgavas 2. pamatskolā, iesaistoties desmit skolēnu ģimenēm, nu ir izgatavotas piecas savas eksperimentu stacijas.  

Jelgavas 2. pamatskola bija pirmā skola Jelgavā un Latvijā, kurā
tika izvietotas 52 stacijas, un šī skola pašlaik ir visvairāk
paveikusi projekta realizācijas svarīgākajā posmā – eksperimentu
staciju izgatavošanā sadarbībā ar skolēnu vecākiem, informē
projekta ieviesēji Latvijā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrs (ZRKAC). Iesaistoties desmit skolēnu ģimenēm, šobrīd
izveidotas un skolas gaiteņos izvietotas piecas bērnu iecienītākās
eksperimentu stacijas: «Mūzikas caurules», «Lodīšu rallijs»,
«Garākais ceļš», «Lisažū figūras» un «Kino rats», taču darbs tiks
turpināts.

2. pamatskolas direktore Ināra Pampe atzīst, ka skolēnu vecāki
un vecvecāki ir apzinājušies, ka šīs eksperimentu stacijas ir ļoti
vērtīgas, lai rosinātu bērnus domāt radoši un tehniski, un
aktīvākie vecāki ar lielu azartu iesaistījušies staciju
izgatavošanā. «Kad eksperimentu stacijas tika izvietotas mūsu
skolā, daudz par tām stāstījām, rādījām, ļāvām iemēģināt arī
vecākiem. Jāatzīst, viņiem ļoti patika. Zinu, ka pat vectētiņi,
kuri no rītiem veda bērnus uz sākumskolas nodarbībām, nereti laiku
īsināja stacijās, pētot to darbību,» stāsta direktore.

52 staciju komplekts ceļo pa pilsētas skolām, tāpēc viens no
projekta nākamajiem soļiem – skolēniem kopā ar vecākiem izgatavot
savas eksperimentu stacijas, kas paliek uz «pastāvīgu dzīvi» skolā.
2. pamatskola ir pirmā, kura šo mērķi sākusi īstenot. «Idejai vienu
sestdienu veltīt piecu staciju veidošanai atsaucās desmit skolēnu
ģimenes – kopā 26 cilvēki, kuri strādāja ar milzīgu aizrautību.
Vienai no stacijām bija nepieciešamas jūras smiltis. Kāda skolēna
ģimene nākamajā dienā pati aizbrauca uz jūru, atveda smiltis,
izšāvēja un nogādāja skolā. Tas ir tik patīkami, ka ģimenes
iesaistās,» stāsta direktore, uzsverot, ka šis pasākums iezīmējis
arī ģimenes kopā būšanas prieku. «Viņi priecājās, ka var kopīgi
kaut ko praktisku paveikt,» tā I.Pampe. Pie katras no izveidotajām
stacijām, kas tiek «iedarbinātas» ik starpbrīdi, izvietoti ģimeņu
uzvārdi, un direktore atzīst, ka bērni, kuru vecāki palīdzējuši, ar
to ļoti lepojas. «Ģimenes jau ir nākušas un interesējušās, kad
darbs tiks turpināts. Tas nozīmē, ka pie sasniegtā neapstāsimies,
bet kopīgiem spēkiem noteikti taps vēl citas eksperimentu
stacijas,» tā direktore.

Jāpiebilst, ka pagājušajā nedēļā projekta «Miniphanomenta»
realizētāji – izglītības pārvalžu vadītāji, skolu direktori un
skolotāji no Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada
– ZRKAC atskatījās uz paveikto un plānoja turpmākās aktivitātes.
2012./2013. mācību gada pirmajā semestrī eksperimentu stacijas tika
izvietotas Jelgavas 2. pamatskolā, Jelgavas 5. vidusskolā, Jelgavas
1. speciālajā internātpamatskolā, Ozolnieku vidusskolā, Jelgavas 4.
pamatskolā un Jelgavas 6. vidusskolā. Otrajā semestrī plānota
komplekta izstādīšana Svētes pamatskolā, Jelgavas 3. pamatskolā,
Jelgavas 4. vidusskolā un Teteles pamatskolā.

52 aizraujoši eksperimenti mācību stundām un starpbrīžiem jeb
«Miniphanomenta» ir Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstīts
projekts, kuru sadarbībā ar Ziemeļvācijas metāla un
elektroindustrijas uzņēmumu darba devēju apvienības «Nordmetall»
fondu Latvijā realizē ZRKAC. Projekta mērķis ir skolēnu iespējami
agra iepazīstināšana ar tehnikas norisēm, lai attīstītu viņu
pētnieciskās prasmes un veicinātu viņu interesi par dabaszinātnēm.
Projekta idejas autors ir fizikas doktors Lucs Fīzers no
Flensburgas universitātes Vācijā.

Foto: Ivars Veiliņš